ZALİM HACCAC VE KURAN (3) PDF 
Çarşamba, 30 Ocak 2019 00:00

ZALİM HACCAC VE KURAN (3)

(...dünden devam)

Cevap: Bu yazı kadar cahilane ve ön yargılı bir yazı gör­memiştim. İslâm ve Kur’ân düşmanı olan kimi doğubilimciler bile bu kadar önyargılı, tutarsız ve düşmanca bir yazı yazmamışlardır. Tarihi gerçekleri tahrif etme amacını güden bu yazı baştan sona önyargıdan ibarettir. Hz. Osman'ın resmi Mushaf dışındaki özel nüshaları yaktırması, özel Mushaflardaki bazı yanlışların yayılmasını önlemek içindi.

Kur’ân’ı derlemek üzere kurulan on iki kişilik komisyona Zeyd b Sabit’in getirilmesini eleştirirken Zeyd’in Hz. Muhammed döneminde henüz bir çocuk olduğunu iddia ediyor. Zeyd b Sabit, Peygamberlik döneminin 3. Yılında (M. 612) doğduğuna göre Peygamber Medîne’ye geldiği zaman Zeyd 10 yaşındadır. On yaş çocuk yaşı olsa da Kur’ân’ı ezberlemek için en uygun yaştır. Hz. Peygamber’in vefatı sırasında 17-18 yaşında olan Zeyd, güçlü bir hafızaya sahipti ve Kur’ân’ın tamamını ezberlemişti. Onun derleme komisyonunun başına getirilmesi gayet doğaldır. Çünkü artık Zeyd o sırada otuz yaşını aşmış, zaman içinde Kur’ân bilgisi de derinleşmiş, pekişmişti. Zeyd Osman’ın yakını değildi, Medine’nin yerlisiydi. Burada tek amaç Kur’ân’ın en doğru ve resmî bir nüshasının elde edilmesiydi. Kaldı ki Kur’ân’ı derlemekle görevli olan sadece 30’unu aşmış olan Zeyd değil, hepsi Kur’ân uzmanı olan , on kişiyi aşkın komisyon üyeleriydi.  

Hz. Osman'dan sonra beş yıla yakın bir süre halife olan Alî, eğer Osman Mushafı yanlış idiyse onu niçin düzeltmedi? Kendisi Hz. Osman için: "Osman'a harrâku'l-mesahif: Mushafları yakan" deniliyor. Ben Osman'ın yerinde olsaydım, ben de aynı şeyi yapardım, diyor.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş