ZALİM HACCAC VE KURAN (1) PDF 
Pazartesi, 28 Ocak 2019 00:00

ZALİM HACCAC VE KURAN (1)

Sayın Süleyman Ateş hocam, yaklaşık 5-6 senedir düzgün olarak günlük yazıla­rınızı takip etmekte ve faydalanmaktayım. Aynı za­manda 3 ciltlik Kuran-i Kerim tefsirinizi okumakta­yım. Daha önce de size sorduğum birkaç soruya da cevap vermiştiniz. Çok sağ olun.

Aşağıdaki yazıyı dün Aydınlık gazetesinden kopyaladım. Çev­remde kimse bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadığı için Allah rızası için size sorma ihtiyacı hissettim çünkü Kuran’ı Kerim'in insan eliyle değişikliğe uğ­radığından bahsediyor ve bunu tarihsel bilgilere da­yanarak açıkladığını iddia ediyor.

Sizin eski yazılarınızı araştırırken Zalim (kimi grup insanda Alim! diyor) Haccac ile ilgili bir ya­zıya ulaştım ama aşağıdaki yazıda geçen konulara orada rastlamadım.

Sizden ricam beni ve okurlarınızı Kuran’ı Kerim ile Emeği döneminde oynandığı iddialar ile ilgili aydınlatmanızdır.

Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah sizden Razi olsun hocam. Sığınacak son kalelerden biri siz kaldınız bilgi eksikliğimizde. Saygılarımla...

“Diyanet İşleri Başkanlığı geçen hafta bildiri yayım­layıp Kuran ile ilgili bilimsel yorum yapanları tehdit etti ya... “Kuran’ın sadece içeriği değil şekli de ol­duğu gibi Allah’tan inmiştir! Şeklini tartışamaz­sı­nız!” diyerek... Şimdi hem Diyanet âllamelerine hem de Ehl-i sünnet ve’l Cemaatiz diye övünen ilahiyat profesörlerine soruyorum: Kuran-ı Kerim’in yazıya geçirildiği Ebu Bekir döneminde, harflerde nokta yoktu. Bu işaretleri Kuran’a kim koydurdu ve niçin koydurdu?

Bu işi yaptıran adam, İslam tarihinde Zalim Haccac diye bilinen kanlı katildir. Haccac, Emevi halifesi Mervanoğlu Abdülmelik döneminde, onun başbaka­nı gibiydi. Binlerce insanı katlettirdi. Elbette ki bu öldürdüklerinin çoğu Ali yanlılarındandı.

Kuran’ın yazıldığı harflere noktayı onun koy­durduğu, en önemli İslam tarihlerinden birisi olan ve İbn Kesir tarafından yazılan El-Bidaye ve’n Niha­ye’de de yer almaktadır. Türkçe’ye çevrilen bu eserin 9. Cildinin 218. Sayfasında, “Mushaflar, onun zama­nında noktalandı...” bilgisi bulunmaktadır. Bazı tarihlerde bugünkü harekelerin de Haccac tarafından Kuran’a konulduğunu yazmaktadır.

Bu bilgi, Araştırmacı Yazar Tunay Bayrak’ın Berfin Yayınları’ndan çıkan şu kitabında daha ayrın­tılı olarak işlenmiştir: “Mushaf (Bugünkü Kuran) Kuran-ı Kerim midir? /Kuran Tarihine Metin Odaklı Eleştirel Bir Bakış/”

Peki Haccac’ın derdi neydi? Haccac, harflere nokta koydurarak o kelimelerin kendi istediği gibi anlaşılmasını sağladı. Haccac, Hz. Muhammet’in bir numaralı düşmanı Ebu Süfyan soyundan gelme Eme­vileri çok sevdiği için onların işine gelmeyen oku­yuşları istemiyordu. Kuran’ın Emevi çıkarlarına uy­mayan bölümlerini önlemek peşindeydi... Bu amaçla yeni Kuran’lar yazdırıp vilayetlere yolladığı da bilinmektedir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş