HADİS KUR'ÂN'I NESHEDER Mİ? PDF 
Cuma, 25 Ocak 2019 00:00

HADİS KUR'ÂN'I NESHEDER Mİ?*

Cevap: Önce hiçbir hadis için "Yüzde yüz Peygamber'in sözüdür" şeklinde bir garanti verilemez. Böyle rivayetlerle, Peygamber'den günümüze kadar yazılı olarak geldiğinde kuşku bulunmayan âyetler nasıl neshedilir? Yani kuşkulu söz, kesin hükmü nasıl geçersiz kılar? Hadiste tevatür yoktur, Kur'ân tevatürle gelmiştir.

Ayrıca Kur'ân vahiydir, hadis ise Peygamber'in kendi sözüdür. Kur'ân'da Peygamber'e, kendisine vahyedilene uyması emredilmektedir. Peygamber, uymakla görevli olduğu Tanrı sözlerini nasıl neshedebilir?

Kur'ân'ın söz kalıpları da, anlamları da vahiydir. Oysa hadis Peygamber'in kendi sözüdür. İnsan sözü, Tanrı sözünü geçersiz kılabilir mi?

Aslında Kur'ân âyetleri de birbirine ters değil, destekler mahiyettedir. Kur'ân'ın kendi âyetleri de birbirini neshetmez. Nesih iddiası tamamen ters anlaşılmış ve abartıldıkça abartılmıştır. Kur'ân'da sözü edilen nesih, daha önce gelmiş olan Kitapların bazı hükümlerinin, yeni dinde (Son İslâm'da) tadil edilmesi, Yahudilere haram kılınmış olan bazı et çeşitlerinin İslâm'da kaldırılmasıdır. Bir de Peygamber'in unuttuğu şeylerin yerine yeni vahiyler gelmek suretiyle boşluğun doldurulmasıdır.

Bunun dışında Kur'ân'da bulunan âyetlerin hepsi geçerlidir, ne Kur'ân Kur'ân'ı neshetmiştir, ne de Hadis Kur'ân'ı neshetme gücüne sahiptir. İmam-ı Şafiî de Hadisin Kur'ân'ı neshedemeyeceğini Risalesinde vurgulamaktadır.

 

*yazı arşivden alınmıştır

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş