CAN VERME HALİ, KABİR HAYATI, CENNET HAYATI (1) PDF 
Pazar, 20 Ocak 2019 00:00

CAN VERME HALİ, KABİR HAYATI, CENNET HAYATI (1)*

Sayın hocam, öğrenmek istediğim bazı sorular var yardımcı olur­sanız çok sevinirim

1) Azrail ruhu bedenden alırken ıstırap var mıdır?

2) Kabir hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

3) Cennet hayatı hakkında bilgi verir misiniz? Bu dünyadaki sevdiğimiz nimetler orada da olacak mı?

4) Ruhsal hastaların âhiretteki durumları nasıldır? Normal insanlar gibi mi hesaba çekilecekler? Saygılarımla.

Cevaplar: 1) Ölüm meleği ruhu bedenden alırken kimi insan acı çeker, can vermeleri zor olur. Kimi ise son derece kolay. Ama can verirken fiziksel acılar, kişinin âhiretteki yerini ve değerini göstermez. Çok büyük insan vardır ki ölümü son derece zor ve acılı olmuştur. Hayatı günahla geçmiş çok kimse de vardır ki ölümü son derece kolay olmuş, hattâ belki geceleyin uykuda iken hiç duymadığı bir kalb krizi ile gitmiştir. Bu durum onun makbul bir insan olduğunu göstermediği gibi ötekinin zor can vermesi de kötü bir kişi olduğunu göstermez. Bu, biraz da o insanın hayata bağlılığı ve ruhun bedene tutunması ile ilgili olabilir. Gecekondunun yıkılması kolaydır da betonarme binanın yıkılması zor­dur.

Fakat melekler, iyi insanların canlarını alırken onları selâmlayıp okşarlar. Kötüleri de azarlarlar. Bu konuda âyetler şöyle diyor:

Nahl: 28-29’ncu âyetlerde inkârcıların, dünyâdan âhirete geçiş hal­leri canlandırılır: İnkâr etmekle dünyada canlarına yazık etmiş olanlar, canlarını almağa gelen meleklere teslim olurlar. O zaman gerçeği an­larlar:

Biz, hiçbir kötülük yapmıyorduk, derler. Çünkü onlar iyi yap­tıklarını sanıyorlardı. Fakat melekler:

Hayır, Allah sizin ne yaptığınızı gâyet iyi biliyor, der ve sürekli kalacakları cehennemin kapılarından girmelerini emrederler. Bu sahne, kibirlilerin kalacakları yerin kötülüğü vurgulanarak kapatılır. Şimdi bu­nun karşıtı bir ölüm hali canlandırılıyor:

“Melekler, iyi insanlar olarak canlarını aldıkları kimselere de: ‘Selâm size, yaptıklarınıza karşılık cennete girin!’" derler.” (Nahl: 32)

Nahl: Müşrikler (Allah’ın yanında aracı tanrılara da tapanlar), ömür­lerini kötülük ve şirk ile bitirirken mü’minler ömürlerini imanla ve güzel işlerle bitirmişlerdir. Melekler, bu güzel halde buldukları mü'­minlere: "Yaptığınız iyiliklere karşılık cennete girin" derler. Kötülük edenlerin canlarını alırken onları azarlayan melekler, iyilik edenleri tatlı selâm ve müjdeleriyle okşarlar. Bu iki sahne birbirinin tam karşıtıdır.

(devamı yarın..)

*yazı arşivden alınmıştır

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş