CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ DEĞİL MİDİR? PDF 
Salı, 08 Ocak 2019 00:00

CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ DEĞİL MİDİR?

 

Cevap: Ebû Davud'un rivayet ettiği bir hadîse göre: "Cuma'yı cemâ­atle kılmak, her Müslümana farzdır. Yalnız şu dört kişiye: köleye, kadına, çocuğa ve hastaya farz değildir.” (Ebû Dâvûd, Cum'a 8; Rûhu'l-Me'ânî,28/102)

Bu hadîse göre kadınlara Cuma namazı farz değildir. Ancak Medîne’ye ticaret kervanı gelince cemâatin dağılıp yalnız on iki erkek ile bir kadının Hz. Peygamber'le beraber Cuma kıldığını anlatan rivayetten (Buhârî, Tefsîr, sûre: 62), Hz. Peygamber döneminde kadınların da Cuma namazı kıldıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca Cum­'a namazına gitmeyi emreden âyetin hükmü geneldir, erkekleri de kadınları da kapsar. Âyetler, din hükümlerinde erkekle kadın arasında bir ayırım yapmadığına göre, Cum'a namazının kadınlara da farz olması gerekir ve kişi haberinden ibaret bir rivayet, âyetin açık ve genel hükmünü değiştirmez.

Fakat fıkıh kitaplarında kadınlara Cum'a namazının farz olmadığı görüşü benimsenmiştir. Bizce kesin bir delilden yoksun olan bu görüş kabul edilse bile yine kadınların Cum'a namazı kılmalarına engel değildir. Farz olmasa da kadınların gelip kendilerine özgü yerde Cum'a kılmaları daha iyidir. Çünkü o gün va'z ve hutbeyi dinler, bilgili, bilinçli olurlar. Hele bayram namazlarında Peygamber (sav), âdet halinde bulunan kadınların da Mescide gelmelerini emretmiş, erkeklere öğütlerini tamamladıktan sonra (o zaman horelör olmadığı için) kadınlar tarafına gidip onlara da nasihat etmiştir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş