BAŞÖRTÜSÜ SORUNU (3) PDF 
Cuma, 04 Ocak 2019 00:00

BAŞÖRTÜSÜ SORUNU (3)

(...dünden devam)

Çünkü Kur'ân kadınların, mahrem olan erkeklere süslerini gösterebileceklerinı belirtmektedir:

İnanan kadınlara da söyle: ‘Bazı bakışlarını kıssınlar, ırzlarını korusunlar. Süslerini göstermesinler. Ancak kendiliğinden görünen­ler hariç (Bunların görünmesinde bir günâh yok­tur. Bir tefsîre göre süsten maksat, süs yerleridir. Buna göre kendiliğinden görünecek süs yerleri, örtünme hükmü dışında tutulmuştur. Bir şeyi alıp verirken, hattâ örtüsünü örterken dahi ellerin görünmesi zarurîdir. El, yüz ve ayaklar örtünme­den mu‘âf tutulmuştur. ). Baş örtü­lerini (göğüs) yırtmaçlarının üstüne koysunlar. Süslerini kimseye göstermesin­ler. Yalnız kocalarına yahut baba­larına yahut kocalarının baba­larına yahut oğullarına yahut koca­larının oğullarına yahut kardeşlerine yahut kardeşle­rinin oğullarına yahut kızkardeşlerinin oğullarına, yahut kadınlarına, yahut ellerinin altında bulunan(köle)lerine, yahut kadına ihtiyacı bulunmayan er­kek tâbi'lerine (Yani hizmetçilere, yardıma muhtaç ihti­yarlara, bunaklara ve dilencilere.), yahut henüz kadınların mah­rem yerlerini anla­mayan çocuklara gösterebi­lir. Gizledikleri süslerin bilinmesi için ayak­larını vurmasınlar. Ey mü'­minler, topluca Allah'a tevbe edin ki felâha eresiniz’.” (Nur: 31)

“Onlara (yani Peygamberin hanımlarına) ne babaları ne oğulları, ne kar­deşleri, ne kardeşlerinin oğulları, ne kızkardeşlerinin oğulları, ne kadınları ve ne de ellerinin altında bulunan(köle)leri hakkında bir günâh yoktur, (bunlara karşı örtünmeleri gerekmez. Ey Peygamberin hanımları) Allah'tan korkun; şüphesiz Allah, her şeyi görmektedir.” (Ahzab: 55)

Hasılı değerli kızım elbette başınızı örtmek Kur'ân'ın emrini uygulamaktır, makbul olan budur. Ama başörtüsünün asıl amacı kadınları sataşılmaktan korumaktır. Bugün toplumun düyünce yapısı değişmiştir. Kimse başı açık kadına öyle kem gözle bakıp sataşmaz. Hele Avrupa'da tersi olmakta başı kapalıyada çok kem gözle bakılmaktadır. Kanaatime göre siz Kur'ân'ın buyruğunu uygulasanız daha iyi olur. Ama uygulayamıyorsanız öyle aşırı bağnaz düşüncelere kapılıp da huzursuzluğa düşmeyin. Sizin başınızı örtüp örtmemeniz Peygamberi rahatsız etmez. Böyle saçmalıkların dinde yeri yoktur. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Kur'ân Peygamber’e şöyle söylemesini emreder: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığı­nız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de si­zin yaptığınızdan uza­ğım!(Yunus: 41),

De ki: "Bizim işlediğimiz suçtan siz sorulacak değilsiniz; biz de sizin işle­diğinizden sorumlu değiliz." (Sebe’: 25)

Namazını kıl, Kur'ânını oku, bağnazlara aldırma. Kimse Allah'ın vekili değildir. Allah insanın dışına değil içine bakar. Gönlü kötü düşüncelerden korumak gerekir. Selam ve sevgilerimle.

Okurumun cevabı

Hocam, cevabınız için çok çok teşekkür ederim. Yüce Allah sizden razı olsun, sizin gibi hocaları başımızdan eksik etmesin. Ne diyebilirim ki çok duygulandım çok şey söylemek istiyorum, ama söyleyemiyorum. Ben bir gün mutlaka başörtüsü takacağım inşallah. İnşallah Rabbim beni yaptıklarımla değil de yapmaya çalıştıklarımla değerlendirir. 

Allah ömrümüze ömür, gönlünüze gönül katsın...

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş