BAŞÖRTÜSÜ SORUNU (2) PDF 
Perşembe, 03 Ocak 2019 00:00

BAŞÖRTÜSÜ SORUNU (2)

(...dünden devam)

Bu rivâyet, Arap toplumunda hür kadınların çarşaf giydiklerini, bunun eski bir gelenek olduğunu gösterir. Hz. Ömer bir gün çarşıda yürürken pazarda yaban merkeplerinin yanında duran kulağı yarık bir kadına rastladı, ona çubukla vurdu. Kadın Peygamber(s.a.v.)e gelip bir suçu olmadığı halde Ömer'in kendisini dövdüğünü söyledi. Allah'ın Elçisi Ömer'i çağırtarak: "Neden amcanın kızını dövdün?" dedi. Ömer şöyle cevap verdi: "Ey Allah'ın Elçisi, amcamın kızı kendisini belli etmedi. Ben üzerinde çarşaf görmeyince onu velîde (cariye) sandım". O zaman insanlar: "Şimdi bu konuda Allah'ın Elçisi(s.a.v.)e bir şey indirilir" dediler. Ömer: "Kadınlarımıza çarşaf örtme hükmünü getiren bir şey iner inşâallâh" dedi. Yüce Allah: "Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına söyle: Cilbablarını üstlerine salsınlar..." âyetini indirdi (İbn Kesîr, Tefsîr: 3/519; Ahkâmu'l-Kur'ân: 3/1574.).

Bir rivâyette de: Hz. Peygamber'in uzun boylu zevcesi Sevde, dışarı çıkınca, onun çarşıya çıkmasından hoşlanmayan ve hicâb âyetinin inmesini çok isteyen Ömer: "Ey Sevde, seni gördük" dedi. Allah hicâb âyetini indirdi, denilmektedir (Kurtubî: 14/230.).

Âyetin sade bu iki olay üzerine indiği kesin olmasa dahi bu rivayet, henüz çarşaf emri inmeden Hz. Ömer'in, çarşaf giymeden çarşıda dolaşan hür kadının bu davranışını geleneklerine aykırı bularak onu dövdüğünü ve Peygamber'in hanımlarının dışarıya çıkmalarından hoşlanmadığını, hicâb âyetinin inmesini istediğini, dolayısiyle hür kadınların çarşaf giymelerinin, o toplumun geleneklerinden olduğunu gösterir. Yine Hz. Ömer'in, fazla örtünen câriyeleri dövdüğü, onlara: "Siz hürlere mi benziyorsunuz?" dediği rivayet edilir (Ahkâmu'l-Kur'ân: 3/1575).

"Evli veya bekâr câriyenin üzerine örtü alması gerekir mi?" şeklinde bir soruya Zührî: "Evli ise başına baş örtüsü (eşarp) alır. Ama çarşaf giymesi menedilir. Çünkü onların hür kadınlara benzemeleri mekruhtur" cevabını vermiştir (İbn Kesîr, Tefsîr: 3/519).

Ahzab Suresinden sonra inmiş olan Nur Suresinin 30-31. âyetlerinde de kadınların başörtülerini üstlerine almaları, yaka yırtmaçlarını kapatmaları emredilmektedir. Amaç kadını kem gözlerden korumaktır. Örtünme nikâh düşen erkeklerle ilgilidir. Ama evlenmesi yasak olan mahrem erkeklere karşı örtünmek gerekmez.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş