KENDİSİNİ HZ. PEYGAMBER'E HİBE EDEN KADIN KONUSUNU AÇIKLAR MISINIZ? (2) PDF 
Pazartesi, 31 Aralık 2018 00:00

KENDİSİNİ HZ. PEYGAMBER'E HİBE EDEN KADIN KONUSUNU AÇIKLAR MISINIZ? (2)

(...dünden devam)

Muhakkak ki toplumda Peygamberle karşılıksız evlenmek isteyen, kendisini ona fedâya hazır çok kadın vardı. Hz. Âişe şöyle demiştir: "Ben kendilerini Peygamber'e bağışlayan kadınları kıskanırdım: (Hiç kadın kendisini bağışlar mı?) derdim. Fakat Allah, "Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Bir süre ayrıldıklarından, arzû ettiğine (dönmekte) senin üzerine bir günâh yoktur" âyetini indirince (Demek ki: Rabbin senin her arzûnu yerine getiriyor!) dedim" (Buhârî, Tefsîr, Sûre: 33; et-Tâc: 4/209). Hz. Âişe'nin bu sözü de kendisini Peygamber'e hibe etmek isteyen kadınların çok olduğunu gösterir.

Nikâhta mehr gerekir. Fakat kadın isterse mehrinden vazgeçer. Mehr istememesi, kendisini karşılıksız bağışlaması demektir. Peygamber'in mehr vererek evlendiği ve evlenebileceği kadınlar sayıldıktan sonra kendisini hibe eden kadınların da ona helâl olduğu bildirilmiştir. Peygamber için böyle bir kadınla birleşmekte nikâh şart değildir. Çünkü nikâh şart olsa da bu, herkes için geçerli olur. ''Bir mehr kestiğiniz takdirde, henüz dokunmadan onları boşamışsanız, kestiğinizin yarısını verin. Ancak kadınlar vazgeçerler, yâhut nikâh bağı elinde bulunan kimse vazgeçerse başka" (Bakara Sûresi: 237.) âyetinin gösterdiği üzre bir kadın mehrini kocasına bağışlayabilir. Akit esnasında mehr kesilmemişse mehr-i misl gerekir. Ancak Hz. Peygamber'e mahsus olmak üzere mehrsiz, velîsiz, akitsiz olarak kendisini bağışlayan kadınla evlenmek helâl kılınmıştır.

Âyette kastedilen kadının kimliği hakkında değişik isimler verilir: Hâris kızı Meymûne, Huzeyme kızı Zeyneb, Hakîm kızı Havle, Câbir kızı Ümmü Şerîk, 'Ukbe ibn Ebî Mu'ayt kızı Ümmü Kulsûm. Meymûne Hz. 'Abbâs'ın baldızı idi. Hudeybiye barışından sonra Peygamber'in umre için gittiği Mekke'de amcası 'Abbâs, baldızı Meymûne'yi Peygamber'le evlendirmiş ve Peygamber'in yerine kendisi dört yüz dirhem mehr vermiştir (Sîretu İbn Hişâm: 3/426). Böyle olduğuna göre bu izdivacda hibe söz konusu değildir. Ḫuzeyme kızı Zeyneb de zaten Peygamber'in zevcesi olmuştur.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş