KORUYUCULAR (2) PDF 
Çarşamba, 26 Aralık 2018 00:00

KORUYUCULAR (2)

(...dünden devam)

Kişinin iyi ve kötü işlerini saptamakla görevli gece ve gündüz melekleri vardır. Sağında ve solunda bulunan iki melek, kişinin iyi ve kötü işlerini yazar. Sağındaki iyiliklerini, solundaki kötülüklerini yazar. Önünde ve arkasında bulunan iki melek de onu bekler ve korurlar (İbn Kesîr, Tefsîr: 2/504).

Peygamber(s.a.v.)in başka bir hadîslerinde de şöyle buyur­duk­ları rivayet edilmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki kendisi için cinlerden bir arkadaş ve meleklerden bir arkadaş görevlendirilmiş olmasın. 'Sana da cin arkadaşı görevlendirilmiş midir yâ Resûlâllah?' dediler. 'Evet, bana da görevlendirilmiştir, fakat Allah beni ona galip getirdi, bana iyilikten başka bir şey emretmez' dedi." (Müslim, Münâfikîn: 69; İbn Hanbel, Müsned: 1/257, 385, 401, 460)

Bir adam Hz. Alî'ye gelip:

– Murâd'dan bazı kimseler seni öldürmek istiyorlar, kendini bekletsen iyi olur, dedi. Hz. Alî ona:

– Her adamla beraber iki melek vardır, bunlar onu mukadder olmayan şeylerden korurlar. Fakat kader gelince melekler onunla o olay arasından çekilirler. Ecel, sağlam bir kalkandır, demiştir. (İbn Mâce, Tıb: 1; Tirmizî, Tıb: 21, Kader: 12; İbn Hanbel, Müsned: 3/421).

Tabii bu sözü, tedbiri bırakmak gerektiği anlamında düşünme­melidir. Kişi, elinden gelen tedbiri almakla yükümlüdür. Bazı insan­lar Hz. Peygamber'e sormuşlar:

"–Yâ Resûlâllah, ne dersin, afsun yapalım mı? Acaba afsun Allah'ın kaderini bizden savar mı? demişler.

-–O da Allah'ın kaderlerinden biridir, buyurmuş." (Tirmizî. Tıb: 21; Kader: 12)

Yani hastalık nasıl Allah'ın kaderi ise onun tedavisi de Allah'ın kaderidir. Bazı etkenlerin hastalık yapmalarını takdir buyuran Allah, bazı karşı etkenlerin de o hastalığı tedavi etmesini takdir buyur­muştur. Bunların ikisi de Allah'ın takdiridir. Hastalığın çaresini aramak, Allah'ın bir kaderiyle diğer kaderini savmağa çalışmaktır, O'nun bir kaderinden diğerine geçmektir. Nitekim Şam'da veba hastalığı bulunduğunu duyunca Şam'a girmekten vazgeçip geri dönmeğe karar veren Halîfe Ömer, Şam kumandanı Ebu Ubeyde'nin:

"– Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" sözüne:

"– Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz" demiştir (Müslim, Selâm: 98-99).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş