KİTAP EHLİ OLANLAR CENNETE GİDECEK Mİ? PDF 
Cumartesi, 22 Aralık 2018 00:00

KİTAP EHLİ OLANLAR CENNETE GİDECEK Mİ?

Sayın Hocam; sadece sizin kitaplarınızı okuyarak dinimizi öğrenmeye çalışıyorum. Kitabınızı okurken anlayamadığım bir konu var. Kitap ehli olanlardan, ahirete inananlar ve salih amel işleyenler cennete gireceklerdir diye okudum. Buradan şunu mu anlamalıyım? Günümüzdeki Hıristiyanlar Peygamber efendimize inanmasa da bu durumda cennete mi girecekler, yoksa Peygamber efendimiz zamanında yaşayan Hıristiyanlar mı kastediliyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler...

Cevap: Bunu daha ne kadar açık yazacağım. Ben söylemiyorum, Kur'ân söylüyor. Kur'ân cennete girmek için üç şart koymuş. Allah'a iman, âhirete iman ve salih amel (eylem, ibadet). İşte Bakara 62, Maide 69. âyetlerin mealleri:
"Şüphesiz inananlar; Yahudîler, Hıristiyanlar ve Sâbiîler(den) Allah'a ve âhiret gününe inanan ve iyi iş(ler) yapanlara, Rableri katında mükâfât vardır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir."

İşte âyette cennete girmek için gerekli olan şartlar ortada. Peygamberlerin görevi insanları kendilerine taptırmak değil, Allah'a taptırmaktır.Peygamberler arasında fark yoktur. Herhangi bir peygambere tabi olup onun buyruğunca Allah'a ve âhirete inanıp Allah'a kulluk eden her salih insan cennete gidecektir. Kur'ân'ın getirdiği mesaj budur. Tabii eğer Peygamberimizi gerçek sıfatıyla duymuş ise en azından onun peygamberliğine de inanması gerekir. Ama kendi dinini terk etmesi şart değildir. Kur'ân kendi dinlerinde oldukları halde Peygamber'in peygamberliğini de kabul eden kitap ehlini övmektedir. İşte bunlardan biri de Habeş Kralı Eshame (Necaşî)dir. Bırakın bu bağnazlığı, başka din mensuplarını cehenneme göndermeyi. Kur'ân'ın mesajına aykırı şeyleri düşünmek günahtır, vebaldir.

 


 

“Size ait olduğu iddia edilen bir soru cevap, bu konuda videonuz da vardır.”

Kendisinden başkasına cennet kapılarını kapatmaya çalışan ve bu konuda kendince kanıtlar sunan bir cennet tekelcisine:

Cevabımız:  Siz yazdığım âyetleri bir daha okuyun, âyetler ne diyorsa gerçek odur. Siz başkalarının nereye gideceğini düşünmeyin, onlar kendi kendilerini düşünürler. Biz kendimizi ıslah etmeye çalışalım. Allah kullarını yakmak için yaratmadı. Sonsuzca azap Allah'ın merhametine ve şanına yakışır mı? Dünyada ne kadar Müslüman var? Takriben 1,5 milyar. Ne kadar Hıristiyan var? 2 milyar. Ne kadar Hindu, Şintoist, Budsit vb. var? 3,5 milyar. Peki bu insanların hepsi cehenneme mi gidecek? Ve Allah bu 5,5 milyar insanı sürekli yakmaktan zevk mi alacak? İnsanlar ne kadar sığ ve bencil düşünebiliyorlar aklım ermiyor.  Ben yine Yunus'un sözünü tekrarlayayım:

Hâşe lillah Senden ey Rabbül-enam

Sen temâşa kılasun ben hoş yanam!?

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş