KADINI DÖVME (1) PDF 
Pazar, 16 Aralık 2018 00:00

KADINI DÖVME (1)

Hocam karısını dövmek için erkeğe verilmiş olan hak göreceli değil mi? Bir erkeğe göre olan dövme nedeni başka bir erkeğe göre değildir. Bu hak erkeklerin inisiyatifine bırakılmamalı bence. Şiddeti ister sözel ister fiziksel olsun her kesimden aydınımız yapılmaması gerektiğini dile getirmeli. Saygılarımla...

Cevap: Ayeti değiştirecek yetkimiz yok. Siz isterseniz ayeti yok sayabilirsiniz. O iş sizin cüret ve cesaretinize bağlıdır. Biz Kur'an ne buyuruyorsa onu yazıyoruz. Şunun bunun keyfine göre yazmıyoruz.

Şimdi bu konuyu yeniden elealalım, bakalım âyet ne diyor:

34- Allâh, insanları birbirinden üstün kıldığı ve mallarından harca(yıp kadınların geçmini sağla)dıkları için erkekler, kadınlar üzerinde yöneticidirler. Bundan dolayı iyi kadınlar itâ'atkâr olup, Allâh'ın kendilerini korumasına karşılık (Allâh'ın verdiği başarı ile) gizliyi korurlar (kocalarına aslâ ihânet etmezler). Hırçınlık, etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarda onlara sokulmayın, onları dövün. Eğer size itâ'at ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allâh yücedir, büyüktür. 35- Eğer (karı-kocanın) aralarının açılmasından endişe duyarsanız, erkeğin âilesinden bir hakem ve kadının âilesinden bir hakem gönderin. Bunlar uzlaştırmak isterlerse, Allâh onların arasını bulur. Çünkü Allâh (herşeyi) bilendir, haber alandır. (Nisâ': 34-35)

Nisâ' 34-35’nci âyetler, âile hayatının mutlulukla devamı için gerekli tedbirleri getirmektedir. Yüce Allah buyuruyor ki: Erkekler, kadınların üzerinde yönetici, koruyup kollayıcı, âilenin âmiridirler. Erkeklerin, kadınlar üzerinde yönetici olmaları, biri yaratılıştan gelmiş, diğeri de sonradan kazanılmış iki sebebe bağlıdır:

Önce Allah, yaratılıştan bazı kimseleri, diğer bazılarından birtakım özelliklerle üstün kılmıştır. Vücut yapıları bakımından erkekler, kadınlardan daha dayanıklıdırlar. Kadınların yapamayacakları güç işleri erkekler yapabilirler. Bundan dolayı cihâd, erkeklere farz kılındığı gibi, devlet başkanlığı, imamlık, ezân, hutbe, i'tikâf had ve kısas şâhitliği, mirasta daha fazla almak, asabelik hakkı, evlendirme, boşama, ric'at (karısına geri dönme) velilik gibi hususlar erkeklere verilmiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş