PEYGAMBER’E İFTİRALAR (1) PDF 
Pazartesi, 14 Ocak 2019 00:00

PEYGAMBER’E İFTİRALAR (1)*

Kıymetli hocam; Ateist'in birisi İslâm konulu bir forumda bazı iddialarda bulunuyor. Yahudi Benu Mustalik kavminin yaşadığı yer Müslümanlarca fethedildiğinde Resulullah (sav) "kadın ve çocuk­larla bir­likte tümünün öldürülmesi" emrini verdiğini;

Bir savaşın sonunda(hangi savaş olduğunu belirtmiyor) müş­riklerin esir alınan kadınları üzerine Müslüman savaşçılar için, yine Peygamber (sav) tarafından "azil" ruhsatı verildiği; Ve nihâyet Hz. Osman'ın halifeliği sırasında dinden dönen mürtetlerin diri, diri ateş çukurlarına atıldıklarını (Ridde olayları) yazıyor.

Özellikle Benu Mustalik kavminin kadın ve çocuklarla bir­likte öldürülmeleri emrini Buhari-Müslim kaynaklarına dayandı­rıyor. Ben bütün bunları araştırıp öğrenecek kaynaklara sahip de­ğilim. İşin aslı doğrusu nedir hocam? Cevabınızı bekliyor, saygı­la­rımı sunuyo­rum...

Cevap: Bakın bu ateistten aktardığınız sözler, onun kendi sözü değildir. Bunları vaktiyle şimdi Allah’ın huzuruna gitmiş olan Turan Dur­­sun denilen kişi “Din Bu” adıyla çıkardığı üç ciltlik kitapta ortaya atmıştı. Biz bu kitaba cevap olarak yazdığımız “Gerçek Din Bu” adlı kitabımızda adamın olayları nasıl çarpıttığını, nasıl uydurduğunu ispat­lamıştık. Şimdi o adam da aynı iddiaları yinelemektedir.

Bir kere Benu Mustalik (Mustalik Oğulları) Yahudi değil, öz beöz Arap kabilesidir. Onların öldürülmesi söz konusu değildir.

Çarpıtılarak anlatılan olay Benû Kurayza (Kurayza Oğulları) ile ilgilidir. Bu Yahudi kabilesi, Müslümanlarla ittifak yapmıştı. Medine’ye bir saldırı durumunda Yahudiler ve Müslümanlar birlikte düşmana karşı koyacaklardı.

Ama bu adamlar ittifaklarını bozdular. Müslümanları imha etmek üzere Medine üstüne gelen Birleşik Arap ordusuyla birlik olup Müs­lümanları tümden imha etmeğe kalktılar. Kentin çevresine kazılmış olan Hendeği geçemeyen Birleşik ordunun morali bozuldu. Uzun kuşatmadan sonra geri dönmek zorunda kaldılar. Bunun üzerine Peygamber, ittifak­larını bozarak Müslümanlara hıyanet etmiş olan Kurayza Oğullarını ku­şattı. Kuşatma epey sürdü, Peygamber Kurayzalılara bir hakem seçme­lerini, onun vereceği hükme her iki tarafın da razı olacağını belirtti. Onlar da Sa’d ibn Muâz’ı hakem seçtiler. Hakem seçilen Sa’d, Yahudilere, kendi kitaplarında bulunan bir âyetin hükmünü verdi. O da şuydu:

Kuşatılan bir kent karşı koymuş, savaşmış ise o kentin erkekleri öldürülür, kadın ve köleleri esir edilir (K. Mukaddes, Tesniye: 20. Bab).

(devamı yarın..)

 

 

*yazı arşivden alınmıştır

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş