SELÂM VE ŞEYTANIN İNSANI ATEŞE ÇAĞIRMASI (1) PDF 
Pazartesi, 03 Aralık 2018 00:00

SELÂM VE ŞEYTANIN İNSANI ATEŞE ÇAĞIRMASI (1)

Muhterem Hocam

Zat-ı âliniz ve eserlerinizle nispeten geç tanışmış olsam da zararın neresinden dönersen kardır prensibince kendimi kârda hissederim. Allah sizden razı olsun. Sizin belki pek bilinmeyen, kendi sesinizle kaydettiğiniz Kuran-ı Kerîm mealini, CD’sini dinlerken aklıma gelen sorular oluyor. Kimisini not alma fırsatı bulurken kimisini unutuyorum. Yine böyle bir dinleme esnasında aklıma takılan bir soruyu size tevdi etmek istiyorum: Kuran-ı Kerîm’e göre Şeytan (insanı kastederek) 'Ben ondan iyiyim, beni ateşten onu topraktan yarattın' diyor Allah’a hitaben. Fatır Suresi'nde ise 'O (Şeytan) partisini alevli ateşin halkından olmaya çağırır' denmektedir. Acaba şeytan topraktan yaratılan insanı kendi biyolojik yapısına yani fıtratına çağırıyor diyebilir miyiz ve bu seytan için fıtrî bir durum mudur? Şeytanın daha önce ulu meleklerden olduğunu savunan namlı ilahiyatçılarımız (da) vardır buna dair Kur’ân’da bir bilgi yoktur. Sizin fikriniz nedir bu konuda ve bu bağlamda batı toplumunda şeytan hep tanrının karşısında onun rakibiymişçesine yer tutar; oysa İslam'da o daha çok insanın bir 'rakibi' değil midir?

Teşekkür eder ellerinizden öperim...

Cevap: Kays, sözleriniz için teşekkür ederim. Şeytan kendisini yaratılış mayası itibariyle insandan üstün görmekte, işte bundan ötürü insana itaat etmeyi gururuna yedirememektedir. Eskiden yaratılışın temel elementleri dört kabul edilirdi: Bunlar toprak, ateş, su ve hava. Şeytan ateşten yaratıldığı, daha doğrusu istikrarsız bir ışından yaratıldığı için insanları da kendi fıtrat elementine, kendi yolunda gitmeğe çağırmaktadır. Ama şeytanın insanları ateşe çağırması, ateşin şeytana azap vermeyeceği anlamına gelmez. İnsanın mayası da topraktır ama toprak insana pekâlâ azap verir. Ev yıkılır, altında kalan insan acı çekerek ölür. Yukarıdan toprağın üstüne düşen insan ölür. Atılan bir kesek parçası insanı ağır biçimde yaralar. Hasılı kardeşim Allah diledikten sonra yakıcı ateş insana gül gülistan olur ve mayasını oluşturan toprak da insana azap olur. Pekâlâ şeytana da ateş azap olur. Şunu iyi bilmek lâzımdır ki âhiret azabının mahiyeti dünyadakinden farklıdır. Cennet nimetleri dünyadakilere benzer olsa da mahiyet itibariyle farklı olduğu gibi cehennem ateşi de dünyadakine şeklen benzese de mahiyet itibariyle farklıdır. Şairin dediği gibi "cehennem dediğin dal odun yoktur, insan ateşini bile getürür".

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş