ALLAH’IN İSİMLERİ ESMA ARAF 180. AYET PDF 
Cuma, 23 Kasım 2018 00:00

ALLAH’IN İSİMLERİ ESMA ARAF 180. AYET

Sayın ustad bir tartışma da sizin yazınızı eleştirerek argüman sunuldu. Abi esmalarla ilgili su kadar oku ezberle bu isimler ile dua et delili savunuluyor Araf 180.ayetin anlamı bu mudur yoksa dua ederken Allah'ın ismini anıyorsanız tüm güzel isimler onundur mu demek istiyor?Örneğin Allahım beni affet güzel rabbim derken anmak mı yoksa tüm esmaları saymak mı? ...

Cevap: Size âyetin Tefsîrini yazıyorum. Beni eleştiren okuma yoksunu insanları da hak ve hakikate davet ediyorum. Yoksa iftiralarının cezalarını ânirette çekeceklerdir.

Âyetin Tefsîri

"En güzel isimler Allâh'ındır. O halde O'na o (güzel isim)lerle du'â edin ve O'nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın; onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir." (A'raf: 180)

Bu âyette en güzel isimlerin Allah'a âidolduğu, onlarla Allah'a duâ edilmesi, Allah'ın isimleri hususunda doğrudan sapanların bırakılması ve Allah'ın isimlerini gerçek anlamlarından saptıranların cezalandırılacağı bildirilmektedir.

"En güzel isimler" tabiri, mutlaktır. Bir sayı belirtmeden bütün güzel isimlerin Allah'a âidolduğunu ifade eder. Kur'ân-ı Kerîm'de Allah hakkında kullanılan isim ve sıfatların toplamı doksan dokuz olduğundan, Müslümanlar arasında Allah'ın doksandoksuz ismi olduğu kanaati yayılmıştır. Allah'ın, doksandokuz ismi olduğuna dair bir de hadis mevcuttur: "Allah'ın doksan dokuz adı vardır, yüzden bir eksiktir. Kim bunları sayarsa cennete girer. Allah tektir, teki sever".

Kanaatimize göre bunlar, Allah'ın, sadece Kur'an-ı Kerîm'de geçen isim ve sıfatlarıdır. Allah'ın isim ve sıfatlarının bunlardan ibaret olduğu, bunların dışında Allah'ın isim ve sıfatı olmadığı anlamına gelmez. Hadis-i Şerîfte de duâ edildiği zaman duânın makbul olacağı isimler sayılmıştır. Bu hadis de Allah'ın doksan dokuz ismi dışında bir isim ve sıfatı olmadığı anlamını vermez. Allah'ın tecellîleri gibi sıfatları da sonsuzdur. "De ki 'Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir." Yardım için bir o kadarını daha getirsek (yine O'nun sözlerini yazmağa yetmez)" (Kehf: 109) âyetinden de Allah'ın isim ve sıfatlarının sonsuz olduğunu anlıyoruz. İbn Kesîr de İbn Hanbel'in rivayet ettiği bir hadise dayanarak Allah'ın isimlerinin doksan dokuzdan ibaret olmadığını söylüyor. Hadîs şöyledir: "Başına bir keder, tasa gelen kimse şöyle duâ ederse, Allah onun keder ve tasasını giderir, üzüntüsünü sevince çevirir: Allahım, ben senin kulunum, kulunun ve câriyenin oğluyum. Perçemim senin elindedir. Hakkımdaki hükmün yürümektedir. Takdirin âdildir. Kendini isimlendirdiğin, kitâbında bildirdiğin, ya da insanlardan herhangi birine öğrettiğin yahut ğayb ilminde senden başka kimsenin bilmediği ne kadar adın varsa onların hepsi yüzü hürmetine senden dilerim: Kur'an'ı gönlümün enîsi, göğsümün nuru yap, Kur' ân yüzü hürmetine kederimi kaldır, tasamı gider!" (İbn Hanbel, Müsned: 1/391, 452)

Burada "yahut senin ğayb ilminde, senden başka kimsenin bilmediği isimlerin yüzü hürmetine" ifadesi, Allah'ın, Kur'ân-ı Kerîm'de sayılanlar dışında isimlerinin bulunduğunu gösterir. Gerçeği Allah bilir.

Bu konuda daha çok ayrıntı için "Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsîri" veya "Kur'ân Ansiklopedisi" adlı eserimize bakılmalıdır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş