KELİME-İ TEVHÎD-KELİME-İ ŞEHADET HAKKINDA PDF 
Pazartesi, 19 Kasım 2018 00:00

KELİME-İ TEVHÎD-KELİME-İ ŞEHADET HAKKINDA*

Sayın hocam sizi okuyorum, çok da istifade ediyorum. Kendi adıma şükranlarımı sunarım. Garip gördüğüm bir husus var: Müslümanlığa geçen insana kelime-i şehadet getirtilir, keza ölmek üzere olan bir mümine de gene kelime-i şehadet verilmek istenir. Ancak gördüm ki gerek Müslüman olmak isteyen bir şahsın ve de ölüm döşeğinde olan bir Müslüman’ın kelime-i şehadete dilleri dönmüyor. Kelime-i tevhit verilse daha kolay olmaz mı? Çünkü kelime-i tevhide dil daha kolay dönüyor. Diğer taraftan Kelime-i Tevhîd âyettir, oysa Kelime-i şehadet bildiğim kadarı ile âyet de değildir. Bu zor işlem nereden kaynaklanıyor? Beni ve Müslümanları aydınlatırsanız minnettar kalırım. Saygılarımla...

Cevap: Ölmek üzere olan bir kimseye kelime-i şehadet getirmesinin telkin edilmesi sadece gelenektir. Kur'ân'ın böyle bir emri yoktur. Peygamberimizin böyle bir uygulamasını da bilmiyorum. Sonra gelenek olmuştur. Esasen ölmek üzere olan kimseye "sen de şahadet getir!" denmez, ancak bilen birisi şehadet getirir, ölen de aklı başında ise anımsayıp şehadet getirir.

İster o sözü söylesin, ister söylemesin, o sözü söyledi diye hayatını günahla geçirmiş olanın hemen cennete uçacağını sanmam. Önemli olan kişinin, Allah'ın birliğine inanmış olarak ömrünü kapamasıdır. Ömründe bir kez Lâilâhe illallah "Allah'tan başka Tanrı yoktur" deyip bunu gönülden benimseyen ve Allah'a tapan, Peygamber'in getirdiği mesaj uyarınca yaşayan insan cennete gider.

Müslüman olmak isteyen kimsenin de kelime-i şehadet getirmesi istenir. Kelime-i şehadetin ille Arapçasını söylemek de şart değildir. Türk ise Türkçe, İngiliz ise İngilizce olarak kelime-i şehadetin anlamını söyleyip bunu gönülden benimseyen kimse Müslüman’dır. Zorluğu yok. "Allah'tan başka Tanrı olmadığına tanıklık ederim; Muhammed'in de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim" demek zor bir şey mi? Bunun İngilizcesi "I witness there is no God but Allah and witness also Mohammed is Allah's servant and messenger" Ama bu sözün Arapçasını söyleyebilirse daha güzel olur. Söyleyemezse sadece Kelime-i Tevhîd de yeter. Kelime-i Tevhîd de "Lâilâhe illallah: Allah'tan başka Tanrı yoktur" sözünden ibarettir.

Birdir Cenabı Hak bir Halik taaddüdetmez

Halik taaddüdetse âlem temehhüdetmez

Bin misyoner dağılsa bin kâhin olsa peyda

Mü'min tanassur etmez müslim tehevvüdetmez

(Allah birdir, çoğalmaz. Yaratan çoğalsa âlem yıkılır, dağılır.

Binlerce misyoner dağılsa binlerce kâhin çabalasa inanmış bir müslüman din değiştirip Hıristiyan veya Yahudi olmaz.

*yazı arşivden alınmıştır

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş