HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (11) PDF 
Çarşamba, 14 Kasım 2018 00:00

HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (11)

(...dünden devam)

Şimdi manâların, amellerin ve sözlerin nasıl birer surete bürünüp insana göründüğünü belirten bazı hadisler görelim: "Kur'ân okuyunuz, çünkü Kur'ân, kıyamet gününde sahiplerine (kendisini okuyanlara) şefâatçı olarak gelir. Zeh­râvân'ı: Bakara ve Âl-i İmran surelerini okuyunuz. Çünkü bunlar, kıyamet gününde iki bulut gibi, ya da kanatları açık iki kuş zümresi gibi gelir, sahiplerini (cehenneme ve zebanilere karşı) savunurlar. Bakara Sûresini okuyunuz. Çünkü onu almak bereket, terk etmek hasrettir. Büyücüler ona tesir edemezler." (Müslim, Salâtu'l-musâfirin, B.42, H. 252; İbn Hanbel, Müsned: 5/249)

İbn Hanbel'in Müsned'inde bu hadîs, şu şekilde kaydedilmiştir:

"Bakara Sûresi’ni okuyunuz. Çünkü onu almak bereket, bırakmak hasrettir. Büyücülerin ona gücü yetmez. Allah'ın Resûlü biraz sustuktan sonra devamla şöyle buyurmuştur: Bakar ve Âl-i İmran surelerini okuyunuz. Çünkü onlar iki zehrâ (nur yüzlü, parlak)tır. Kıyamet gününde iki bulut gibi, ya da kanatlarını açmış iki kuş zümresi gibi sahiplerini gölgelendirirler. Kur'ân, kıyamet gününde kabir yarılıp açıldığı zaman rengi uçmuş cılız bir adam gibi (yani sahibinin dünyadaki zayıf hali biçimde) sahibini karşılar ve ona:

–Beni tanıyor musun? der. (Sahibi):

–Seni tanımıyorum, der. (Kur'ân):

–Beni tanımıyor musun, der. (Sahibi):

–Tanımıyorum, der. (Kur'ân):

–Ben seni, günün sıcağında susuz bırakan, geceni de uykusuz geçirten arkadaşın Kur'ân'ım. Her tüccar, ticaretinin arkasından gider. Sen de bugün her ticaretin arkasındasın (her çeşit kâra sahipsin). O kimsenin sağına mülk verilir, soluna ebedîlik verilir. Başına vakar tacı konulur. O kimsenin anne babasına da dünya halkının yapamayacağı iki elbise giydirilir. Onlar:

–Acaba ne yüzden bu elbise bize giydirildi? derler. Kendilerine:

–Çocuğunuzun Kur'ân'ı almasından (Kur'ân'ı bellemesinden) dolayı (bu elbise size giydirildi) denilir. Sonra o kimseye:

–Oku! cennetin derecelerine ve köşklerine çık, denilir. O kimse Kur'ân okudukça daima yükselir." (İbn Hanbel, Müsned: 5/348: Bu hadisin bir kısmı, İbn Mâce, Edeb, 52. bâbda da vardır.)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş