HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (10) PDF 
Salı, 13 Kasım 2018 00:00

HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (10)

(...dünden devam)

İşte bizim bütün hareketlerimizi zapt etmeğe memur melekler Allah'ın yarattığı zapt edici kanunlar, alıp tespit etmektedir. Bu hareketlerimiz, manâda kendilerine uygun bir şekle dönüşmektedir.

Ruh gözü, insanın yaptığı hareketlerin bazı şekillerini rüyada görür. Kabirde yani ölümden sonra ise ruh, tüm hareketlerinin şekilleriyle karşılaşır. İnsanın dünyada yapmış olduğu hareketler ya nimet veya azap şeklinde insanın karşısına çıkar. Önce insanın yaptığı işlerin, birer nimet veya azap şekline dönüştüğüne dair bazı âyetler zikredelim: "Evet, kim bir günah kazanır da suçu kendisini kuşatmış olursa işte onlar ateş halkıdır, orada ebedî kalacaklardır." (Bakara: 92/181); "O gün her nefis, yaptığı her hayrı hazır bulacaktır; İster ki o kötülükle kendisi arasında uzak bir mesafe bulunsun." (Âl-i İmran, 3/30); "Her nefis, kendi kazandığına rehin edilmiştir." (Tûr, 76/21; Müddesir, 4/38); "(O gün herkese yaptığı tastamam verilir, onlara asla haksızlık edilmez." (Nahl: 70/111); "...Ki (Allah), bir toplumu kazandığıyla cezalandırsın." (Câsiye: 5/14); "Nihayet yaptıklarının kötülükleri onlara ulaştı ve alay ettikleri şey, onları kuşattı." (Nahl: 70/34); "Yaptıklarının kötülükleri onlara göründü ve alay ettikleri şey, onları kuşattı." (Câsiye: 65/33); "... Sen onlara şunu hatırlat ki: bir can, yaptığı işin eline teslim edilmeye görsün, (yoksa) onun ne bir dostu, ne de bir yardımcısı olmaz." (En'âm: 55/70)

Bu âyetler, yapılan kötü işlerin bir azap şekline dönüşerek, yapanın canını yakaladığını göstermektedir. Hele son âyette: "Bir kişi, yaptığı işin eline teslim edilmeyegörsün!" cümlesi, kötü işlerin nasıl kötü şekillere dönüştüğünü gösterir. Âl-i İmran Suresi’nin 180. âyeti, cimrilik edip mallarını Allah yolunda ver­mekten kaçınan kimselerin, kıyamet gününde, o üzerine titredikleri malların, yılan gibi boyunlarına dolandırılacağını bildirmektedir: "Allah'ın, kereminden kendilerine verdiğine cimrilik edenler, o malı kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, o, kendileri için şerlidir. Cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet günü boyunlarına dolandırılacaktır."

Âl-i İmran Suresi’nin 30. âyetinde bildirildiği üzere her ruhun, kendi ameliyle kendisi arasında uzun mesafenin olmasını istemesi, amelinin çok kötü şekle, acı azâba dönüştüğünü gösterir. Bundan dolayı, sahibi, o korkunç varlıktan kaçmak, kurtulmak, onu hiç görmemek ister.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş