HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (6) PDF 
Cuma, 09 Kasım 2018 00:00

HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (6)

(...dünden devam)

"Cehennem dediğin dal odun yoktur,İnsan ateşini bile getürür!"

Evet, kim bir günâh kazanır da suçu kendisini kuşatmış olursa işte onlar ateş halkıdır, orada sürekli kalacaklardır. İnanıp iyi işler yapanlara gelince, onlar da cennet halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.” (Bakara: 92/81-82) âyetleri günâhı kendisini kuşatmış olanların cehennem halkı olduklarını, inanıp güzel işler yapanların da cennet halkı olduklarını vurgulamaktadır.Günâhın kişiyi kuşatmasının, onu cehennem ateşine atması, bu ateşin, kişinin kendi eylemlerinden oluştuğunu; inanç ve güzel eylemlerin de yapanları için cennet ni‘metleri olduğunu anlatır.

O gün her can, yaptığı her hayrı hazır bulacaktır; işlediği her kötülüğü de. O kötülükle kendisi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister!” (Âl-i İmrân: 94/30) âyeti de her canın âhirette iyilik ve kötülükleriyle karşılaşacağını, kötülük getirmiş olanların, korkunç biçimler almış olan eylemlerinden son derece korkacağını ve onlarla kendileri arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyecekelerini anlatmaktadır.

Allah'ın kereminden kendilerine verdiğine cimrilik edenler, onu kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, o kendileri için şerlidir. Cimrilik ettikleri şeyler, Kıyâmet günü boyunlarına dolandırılacaktır.” (Âl-i İmrân: 94/180)

Altun ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azabıı müjdele! O gün bunlar, cehennem ateşinde ısıtılıp pullanır, bunlarla o adamların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanır. ‘İşte nefisleriniz için yığ­dıklarınız; yığdıklarınızı tadın!’ (denilir).” (Tevbe: 113/34 -35)

Cimrilik ile Allah yoluna harcanmayan malın, âhirette sahibinin boynuna dolanan yılan olacağına dair hadîsler de vardır: "Her kim Allah’ın kendisine verdiği malın zekâtını vermezse, Kıyâmet gününde malı, gözlerinin üstünde birer siyah nokta bulunan çok zehirli bir yılan biçimine sokulur ve sahibinin boynuna dolanır. Bu yılan ağzıyla adamın çenesini iki tarafından yakalar: 'Ben senin malınım, ben senin hazînenim!' der.” Allah'ın Elçisi, böyle söyledikten sonra Âl-i İmrân, 180’nci âyeti okumuştur (Buhârî, Zekât: 3, Tefsîr, Sûre: 3; Nesâ'î, Zekât: bâbu mâni‘i zekâti mâlihî). Aynı meâlde bir hadîsi de Abdullah ibn Mes‘ûd rivâyet etmiştir (Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr: 1/433).

Birçok sahâbî tarafından rivâyet edilen benzeri hadîsler, hemen bütün hadîs mecmûalarında yer almıştır. Sözlerinde ufak tefek değişiklik bulunan bu hadîslerin özü, şunu anlatmaktadır: Zekâtı verilmeyen mal, Kıyâmet gününde zehirli bir yılan olup sahibinin boynuna dolanır. Bu hadîsler de eylemlerin kendilerine uygun biçimlere girip sahibine azâbedeceğini anlatmaktadır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş