HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (3) PDF 
Salı, 06 Kasım 2018 00:00

HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (3)

(...dünden devam)

Fakat Ruhun gireceği beden, dünyadaki bedene benzerse de mahiyeti itibariyle tamamen farklıdır. Çünkü dünyadaki beden zamanlıdır, zamanla yıpranır, buruşur, sonunda ölüp toprağa karışır. Ama âhirette ruhun konulacağı beden zamansız olduğundan yıpranıp yok olması da söz konusu değildir.

İNSANIN HAKİKATİ

İnsanın hakikati, görünen maddî şekil değil, o şeklin özü, gerçeği olan ruhtur. Hicr Suresi’nin 29. Enbiyâ Suresi’nin 91. âyetlerinden anlaşıldığına göre Allah’ın “hayat soluğu” olan ruh, anne rahminde bedene üflenir ve o hakikat, bedenle birlikte Allah’ın dilediği şekli alır. Beden içinde olgunlaşır, üstün sıfatlar kazanır, bedenden ayrıldıktan sonra ölmez, şeklini ve varlığını sürdürür. Ölüm, insanın yok olması demek değildir. Ölüm, vücudu oluşturan unsurların, asıllarına dönmesi demektir. Bedenin maddesini, madde dünyası oluşturmuştur. Et, kemik, kan, bunlar şu dünyamızdan, gelmiştir, temeli şu topraktır. Bunlar tekrar asılları olan toprağa döner, çözülüp toprağa karışır. Ama et, kan, kemikten oluşan şu mükemmel şekle hareket, düşünce ve kuvvet veren, tek kelime ile hayat veren, öz ruhtur. İşte Rabbin soluğu olan bu öz, Rab’den gelmiştir. O, tekrar Rabbe döner. "Başlangıç O’ndandır, dönüş de O’nadır.(Birçok hadîslerde bu ifâde geçer. Âyetlerde bu anlamı ifâde eder), ifâdesinin sırrı, ölümle gerçekleşir. O halde ölüm, insanın yok olması değil, insan vücudunun elemanlarının, asıllarına dönmesi demektir. Yaratılmış olan ruh, ölümsüz olarak yaratılmıştır. En mükemmel şekline insan vücudunda ulaşan ruh, bedenden ayrılınca bu şeklini, daha parlak, daha güzel şekilde yaptığı güzel işlerden fer, güzellik kazanarak devam ettirir.

Ruh, bilincin de kaynağı olduğundan, ölen insanın ruhu, dünyada beden içinde yaptıklarını hatırlar ve bunların sonuçlarıyla karşılaşır. Ruhun, beden ötesi hayatı, beden içindeki hareketlerine bağlıdır.

Ruhun bedenden sonraki hayatını, orada nelerle karşılaşacağını insanın normal duyularıyla bilip görmesine imkân yoktur. Bu hususu, ancak ilâhî gerçeklere vakıf kılınan peygamberlerden öğreniriz. Şimdi bu konuda Resûlü vasıtasiyle Yüce Allah’ın bize bildirdiklerini gözden geçirelim ve çeşitli delillere dayanarak ruhun varlığını, beden sonrası hayatını öğrenmeye çalışalım.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş