HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (1) PDF 
Pazar, 04 Kasım 2018 00:00

HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (1)

Değerli hocam, insanın yeniden dirilişi ayetlerde hep şu an sahip olduğumuz beden olarak anlatılıyor. Ben insanın bedeninden uçup giden bir ruh anlayışı göremedim. Doğrusunu sizden öğrenmeyi çok isterim. İnsanın genetiğinin bir şekilde saklanıyor olması da mümkündür. Aynı anda paralel başka evrenlerde yaşayabilmesi de mümkün olabilir. Ölümle birlikte insandan eksilen şey hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler...

Cevap: sorunuz hakkında geniş cevap için İnsan ve İnsanüstü adlı eserimi okumanızı tavsiye ederim.  O eserden bazı paragraflar aktarıyorum:

Ruh ölmez, ebediyyet üzere yaratılmıştır. Yunus Emre bu gerçeği şöyle dillendiriyor:

Ko ölmek endîşesin ‘âşık ölmez bâkîdür

Ölmek senün nen ola çün cânın İlâhîdür

(Ölüm endişesini bir yana bırak. Sen âşıksın, âşık ölmez. Senin canın İlâhîdir, ruh ölmez ki.)

Ölümden ne korkarsun korkma ebedî varsun

Çünkim işe yararsun bu söz fâsid da‘vâdur

(Ölümden niçin korkuyorsun, korkma, sen sürekli varsın. Ebedî var olduktan sonra ölümden korkmak saçma bir savdır.)

Olgunlaşıp yücelmek üzere beden içinde dünyaya getirilmiş olan ruh, Dünyada yaptığı işlere göre ya yücelere çıkar, iyi ruhlarla beraber zevk-ü safâ içinde bulunur, ya da zindanlara atılır, azaplara sokulur.

Âyetlere göre bedenden ayrılan ruhların yeri:

“21- Hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edildiği zaman, 22- Melekler sıra sıra dizili durumda Rabbin geldiği zaman. 23- Ve cehennem de getirildiği zaman. İşte o gün insan anlar, ama artık anlamanın kendisine ne yararı var? 24- (O zaman insan): "Âh, keşke ben bu hayâtım için (iyi işler yapıp) gönderseydim!" der. 25- O gün O'nun yapacağı azâbı kimse yapamaz. 26- Ve O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz! 27- Ey huzûra eren nefis! 28- Râzı edici ve râzı edilmiş olarak Rabbine dön! 29- (İyi) Kullarım arasına gir! 30- Cennetime gir!” (Fecr: 10/21-30)

Ruhun Yüce Dîvân’da hesap vermesi, ölümle başlar. Nitekim bir hadiste de Hz. Peygamber’in: “Ölüm kıyâmettir, ölen kimsenin kıyâmeti kopmuştur” dediği rivayet edilmektedir (İhyâu Ulûmi’d-dîn: 4/615; İbn Ebî’d-Dunyâ zayıf senetle tahricetmiştir (Irâkî, İhya: 4/615, not. 4).

Kâfirin zincirlere vurulup azâba atılması, mü’minin de okşanarak güzel kullar arasına katılıp cennete sokulması da ölümün ardından olur. Rûh bedenden ayrıldıktan sonra elbette yok olmaz. Çünkü rûh, ḫulûd (süreklilik) için yaratılmıştır. Ölmediğine göre milyonlarca yıl âtıl kalacak değildir. Kişinin ruhunun ölümden sonra hesap vereceği, ya cennet nîmetlerine veya cehennem azaplarına gönderileceği konusunda âyetler olduğu gibi, sahîh hadîsler de vardır.

 (devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş