KUR'ÂN'DA MU'CİZEVÎ MESÂNÎ ÜSLÛBUNUN BAŞKA BİR VECHESİ (5) PDF 
Cuma, 02 Kasım 2018 00:00

KUR'ÂN'DA MU'CİZEVÎ MESÂNÎ ÜSLÛBUNUN BAŞKA BİR VECHESİ (5)

(...dünden devam)

Allah'ı Tesbîh

Bütün evren Allah'ı ya makal veya hal diliyle tesbîh eder. İşte bu husus da aşağıdaki surelerin aynı rakamlı âyetlerinde ifade edilmiştir:

CUMA 1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi padişah, mukaddes, aziz, hakim olan Allah'ı tesbîh etmektedir.  

TEGABUN 1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ın şanının yüceliğini anmaktadır. Mülk O'nundur, hamd O'nundur. O, her şeye kadirdir.  

SAFF 1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbîh etmiştir. O üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.  

HAŞR 1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbîh etmiştir. O, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

HADİD 1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbîh etmiştir. O, azizdir hakimdir.

Hayatın amacı ile ilgili olarak Mülk 2, İnsan2, Kehf 2 ve Hud 2 âyetler verilir. Bunların da temel içeriği aynıdır.

Kur'ân'a Yemîn, Peygamber'in örnek ahlâkı, Mü'minler, Müttakîler, Dünya tutkusu, Zan, Şeytan, Besmele, İbrahim Dini, Nimetlerin paylaşımı, Aklı kullanma, Başkasıyla alay etme, İnkârcılar, Ateşe çağıranlar, Ticarette dürüstlük, İnanıp iyi işler yapanlar, Sabır, Adalet, Âhiret, Yaratılış, Allah korkusu, Cehennemlikler, Gece gündüz, Kur'ân-Zikir, Tevbe, Cimrilik, Bencillik, Allah yolunda harcama, Sekîne-Huzur, Nifak, Şirk, Sırât-ı Müstakîm, Toplu olarak Allah yolunda mücadele, Ebrar, Melekler, Cebrail, Hz. İbrahim, veb. çeşitli konularda muhtelif surelerde aynı konudan söz eden âyetler aynı numarayı taşımaktadır. Tesadüfe yorumlanmayacak bu olay, Kur'ân'daki mu'cizevî mesânî üslûbunun başka bir vechesidir. Dikkatli incelemesiyle bu vecheyi fark eden sayın İbrahim Aktoz'u kutlarım. Sa'yi meşkûr olsun.

Ancak örnek olarak sunduğu bazı âyetler arasında tam aynılık görülmemektedir. Şunu da vurgulamak isteriz ki bu tür mu'cizeler aramak pek önemli de değildir. Çünkü Kur'ân bu yönlerinden ziyade sunduğu iman, ahlâk, adâlet, dürüstlük, ahde vefa ve hukuk prensipleriyle insanlığın ebedî rehberi, sönmez ışığıdır.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş