KUR'ÂN'DA MU'CİZEVÎ MESÂNÎ ÜSLÛBUNUN BAŞKA BİR VECHESİ (2)
Salı, 30 Ekim 2018 00:00

KUR'ÂN'DA MU'CİZEVÎ MESÂNÎ ÜSLÛBUNUN BAŞKA BİR VECHESİ (2)

(...dünden devam)

Kur'ân metni içindeki her kelimede, İlâhî bir âhenk kulağı okşar. O, her haliyle insan sözü olmayıp, melek vahyi olduğunu ispatlar. Bundan dolayı o indiği zaman şairler, şiirlerini Kâ'be duvarlarından indirmişler, inananlar da inanmayanlar da onun üstünde bir söz olamayacağını itiraf etmişlerdir. O, her asırda yeni ışıklar saçan ilâhî bir nurdur.

Enbiyâ: 30. âyette, her canlı şeyin sudan yaratıldığı buyurulmaktadır. Bundan dünyadaki hayatın suya dayalı olduğu anlaşılır. Burada canlıların bileşiminin yarıdan fazlasını su oluşturmaktadır. Özellikle suyun ana elemanı Hidrojen, hayatın temel kaynağıdır. Bu da Kur'ân'ın ayrı bir bilimsel mu'cizesidir.

Bizim Güneşimizden gezegenler oluştuğu gibi, diğer Güneşlerin de gezegenleri ve arzları vardır. Kâinâtta üç yüz milyon kadar arz bulunduğu tahmin ediliyor. Esasen akıl, uzayın büyüklüğünü kavramaktan âcizdir. Yıldızlar arasındaki boyut o kadar büyüktür ki kilometre ile anlatmak mümkün olmadığı için uzayın boyutları ışık hızı ile ifade edilir. Işık, bir saniyede üç yüz bin kilometre hızla gider. Öyle yıldız vardır ki, ışığı bize ancak milyonlarca, hattâ milyarlarca ışık yılında ulaşabilir. Dünyamızdan o kadar uzaktır. Birkaç yıl önce Amerikalı bilim adamları, bizden on milyar ışık yılı ötede bir galaksinin bulunduğunu keşfettiler ve bunu dünyaya açıkladılar. Şimdi bunları düşünürken: "Yoo, yıldızların mevkilerine, yani bulundukları yerlere, yörüngelerine yemîn etmiyorum. Çünkü bilirseniz bu, büyük bir yemîndir." (Vâkı‘a: 46/75-76) âyetlerinin taşıdığı derin ilim ve hikmete hayran kalmamak mümkün değildir. Bu iki âyette yıldızların bulundukları yerlere, aradaki mesafe boyutlarına yemîn etmenin, büyük bir yemîn olduğu vurgulanarak yıldızlar arasındaki mesafelerin büyüklüğüne işaret edilmiş oluyor. Fesubhânellah!

Şimdiye dek Kur'ân'ın birçok mu'cizesi keşfedildi. Ama Kur'ân kıyamete dek sürecek ebedi bir mu'cizedir. Her çağda onun yeni yeni mu'cizeleri ortaya çıkmak­tadır. Kur'ân üzerinde yıllarca düşünen kardeşimiz sayın İbrahim Aktoz da Kur'ân'daki mu'cizevî mesânî üslûbunun başka bir yönünü yakalamıştır ("Kur'an'da Mesani Ayetler").

(devamı yarın..)