EN MAKBUL DUÂ, GÖNÜLDEN GELEN DUADIR *** TASAVVUF
Cumartesi, 27 Ekim 2018 00:00

EN MAKBUL DUÂ, GÖNÜLDEN GELEN DUADIR

Selam hocam bu aşağıdaki duayı okusak, yapsak sakıncası var mı? Yoksa içimizden geldiği gibi kendi bildiğimiz şekilde mi dua edelim? (Yâ Rabbî, beni şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Yâ Rabbî, bana hakkı hak olarak, bâtılı bâtıl olarak göster. Hakka inanıp uymamı, bâtıla inanmayıp ondan sakınmamı nasip eyle. Yâ Rabbî hangi grup doğru yoldaysa, kimleri seviyorsan, bana da onları sevmeyi, dünyada ve âhirette onlarla beraber olmayı nasip eyle. Beni de onlardan eyle. Yâ Rabbî, aklımı ve dînimi muhafaza eyle. Bu duamı, Peygamber efendimizin hürmetine kabul eyle. Âmin.) ...

 

Cevap: Bu dua güzeldir, bir kısım sözleri de Hz. Peygamber’in duâlarında geçer. Ama en makbul dua, insanın içinden gelen duadır. Bu duayı da oku, kendi içinden geldiği şekilde de yapmacığa kaçmadan içtenlikle dua et. En makbul dua insanın içinden taşan duadır. 

Ebu'd-Derdâ Hazretlerinin güzel bir değerlendir­mesi

"Zekîlerin uykusu ve iftarları ne mutludur. Aptallar gece uykusuz kalmalarına ve gündüzleri oruç tutmalarına nasıl da aldanıyorlar? Oysa takva ve yakîn sahibinin (derin düşünce sahiplerinin) zerre miktarı ibadetleri, aldanmışların dağlar kadar ibadetinden üstündür." ([1] S. 171)

 


 

TASAVVUF

Hocam dilinize, ağzınıza sağlık kaç tane tasavvuf eseriniz var, isimleri nelerdir? Dua ile kalın. ..

 

Cevap: Eserlerimin sayısı130'un üstündedir. Tasavvufla ilgili Türkçe eserlerim ise aşağıdakilerdir. 

 

1- İşârî Tefsîr Okulu, 1974.

2- İslâm Tasavvufu, 1974, genişletilmiş 3. baskı, 1992

3- Mahabbetullah (Allah Sevgisi), Yeniufuklar, İst. 1997,

4- Menâzilü’s-sâlikîn ilâ Rabbi’l-âlemîn (Hak Yolu Saliklerinin seyir Defteri, Hacı Muharrem Hilmî Efendi’nin eserinin sadeleştirilmesi ve notlarla açıklaması)

5- Tasavvufun Ana İlkeleri, 1974

6- Sülemî, Tasavvufta Fütüvvet, Tenkitli basım ve terceme

7- Mevâidu’l-İrfan ve Avâidu’l-İhsan, Niyazî’nin eseri İRFAN SOFRALARI adıyla Türkçeye çevrilmiş ve tahkikli olarak Arapça orijinal metniyle birlikte İnönü Üniversitesi tarafından basılmıştır.

8- ŞEYH BEDREDDÎN SİMÂVÎ, Vâridat çeviri ve orijinal metin Yeniufuklar Neşriyat İst. 2014 Arapça tahkikli metinle birlikte واردات الشـيـخ بـدر الـدين ابن قاضى سماونه

9- Zikir, Ank. Ünv. İlh. Fk. Dergisi, 14, 1966, s. 235-244.

10- Sülemî’nin el-Fark Beyne ilmi’ş-şerî‘a ve’l-hakîkah adlı eseri, Tahkik ve terceme: Ank. Ünv. İlh. Fk. Dergisi, 16, 1968. s. 219-2317

Selamlar.