DEİST İLE EVLİLİK (3)
Pazar, 21 Ekim 2018 00:00

DEİST İLE EVLİLİK (3)

(...dünden devam)

Âyetin kastı, müşrik kişilerdir. Tabii Kitap ehli olmayan bütün müşrikler bu hükme dahildir. Maide Suresinin 6. âyeti Kitap ehli kadınlarla evlenmeyi helal kılmıştır. Ashâbdan, Kitap ehli olan kadınlarla evlenenler olmuştur. Ashabdan Huzeyfe Hazretlerinin, bir Yahudî ve Hıristiyan kadınla evlendiği, Hz. Ömer'in ona bu kadını boşamasını yazdığı, Huzeyfe'nin: "Bunu haram mı sanıyorsun?" sorusu üzerine Hz. Ömer'in: "Hayır ama yabancı kadınlarla evlenmenin yaygınlaşıp Müslüman kadınlara rağbet edilmeyeceğinden korkuyorum" dediği rivâyet edilir (İbn Kesîr, 1/257; Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, 2/225-228; Taberî, 2/378).

Kur'ân'da yasaklanan, müşriklerle evlenmektir. Bu konuda kadınla erkek arasında fark yoktur. Ne Müslüman erkek, müşrik bir kadınla evlenebilir, ne de Müslüman kadın, müşrik bir erkekle evlenebilir. Fakat Kitap ehli, müşrik değildir. Onları müşrikler kategorisine sokmak Kur'ân'ın açık hükmüne aykırıdır.

Dinine bağlı, namuslu, güzel huylu bir kadın en büyük mutluluk kaynağıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kadın şu dört şeyinden ötürü alınır: Malından, soyundan, güzelliğinden ve dindarlığından. Sen dindarını seç, mutlu olursun.” (Buhârî, Nikâh 15; Müslim, Radâ 14;…) Abdullah bn Ömer de Allah Resulünün şu hadîsini naklediyor: "Dünya bir geçimdir. Dünya geçiminin en iyisi, saliha bir kadındır.” (Müslim, Radâ, bâb 17, hadîs: 64)

***