DEİST İLE EVLİLİK (2)
Cumartesi, 20 Ekim 2018 00:00

DEİST İLE EVLİLİK (2)

(...dünden devam)

Yüce Allah bu âyette, dâr-i harbden kaçıp Müslümanlara sığınan kadınlarla – bunlar evli dahi olsalar – evlenmeyi helâl kılmıştır. Çünkü kadın Müslüman olmakla kâfir (müşrik) kocasıyla olan bağı kopar. İddeti dolduktan sonra kocasından ayrılmış olur. Mü'min erkeklerin de müşrik kaırlarıyla nikâh bağları çözülür.

Bazı Müslümanların, Mekke'de kalmış, iman etmemiş kadınları vardı. İşte bu âyette artık mü'minlerin, o kadınlarla ilişkilerinin kalmadığı bildirilmiştir. Dâr ihtilâfından dolayı nikâh bağı kopmuştur. Müslümanlarla evli kadınlar, inkâr ederek kâfirler tarafına geçerlerse, Müslüman kocaları, onlara vermiş oldukları mehirleri geri isteyebilirler. Kâfirler de Müslümanlar tarafına geçmiş olan kadınlarına verdikleri mehri geri isterler. Böylece adâlet karşılıklı olarak yerini bulur. Allah'ın âdil hükmü budur. Allah kullarının yararlarını bilir, onların mutluluğu için gerekli hükümleri koyar.

Bu âyet ile Müslümanların, müşrik kadınlarla evlenmeleri veya daha önce evlenmiş bulundukları müşrik kadınlarla nikâh ilişkilerini sürdürmeleri yasaklanmıştır.

"Allah'a ortak koşan kadınlarla, onlar inanıncaya kadar, evlenmeyin. (Allah'a ortak koşan hür kadın), hoşunuza gitse dahi, inanan bir cariye, ortak koşan (hür) kadından iyidir. Ortak koşan erkekler de inanıncaya kadar, onları (kadınlarınızla) evlendirmeyin. (Allah'a ortak koşan hür erkek) hoşunuza gitse dahi, inanan bir köle, ortak koşan (hür) adamdan iyidir. (Zira) Onlar ateşe çağırıyorlar. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırıyor. İnsanlara âyetlerini açıklıyor ki öğüt alsınlar.' (Bakara: 221)

Bakara 221’nci âyette Müslüman erkeklerin, şirk koşan kadınlarla evlenmemeleri ve şirk koşan erkeklere de kızlarını ve kadınlarını vermemeleri emredilmekte; inanmış bir câriyenin, şirk koşan hür kadından; inanmış bir kölenin de şirk koşan hür erkekten iyi olduğu belirtilmektedir. Müşriklerin, insanları cehennem ateşine çağırdıkları, öğüt için âyetlerini açıklayan Allah’ın da cennete çağırdığı vurgulanmaktadır.

Âyet, şirk koşan kadınlarla evlenmeyi yasaklamıştır. Acaba müşrik kimdir? Bu kelimenin üçlü kökü olan şrk (شِرْك): Ortak olmak, payı bulunmak; işrâk: Ortak yapmak demektir. İf'âl bâbından fâ'il ismi olan müşrik, Allah'a ortak koşan, Allah'tan başka tanrıların varlığına inanıp, Allah'ın yanında onlara da tapmak suretiyle yaratıkları tanrılıkta Allah'a ortak yapan kimsedir. Kur'ân-ı Kerîm, müşrik tabiri ile, ilâhî bir kitaba sahibolmayan, Allah'a inanmakla beraber başka tanrılara da tapan kimseleri kastediyor.

 

(devamı yarın..)