DEİST İLE EVLİLİK (1)
Cuma, 19 Ekim 2018 00:00

DEİST İLE EVLİLİK (1)

Hocam bu yazınızda Deist bir kadınla evliliğin haram olduğunu yazmışsınız. Peki Deist ya da panteist bir kadınla evlenen erken dinden çıkar mı?

2. Olarak haram olduğunu bilerek ve kabul ederek yapılan bu evlilik erkeğin imanına zarar verir mi? Dinden çıkmasına sebep olur mu? ...

Cevap: Dini inkâr eden, Peygamberi tanımayan kadınla evlenmek veya dana sonra dinen ayrılan kadınla evlenmek de caiz değildir. İslâm'a göre bu tür evlilik sürdürülmez. İşte Kur'ân'ın buyruğu:

"10- Ey inananlar, mü'min kadınlar göç ederek size geldiği zaman, onları imtihan edin. Allâh onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer onların (gerçek­ten) inanmış olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere geri döndürmeyin. Ne bu(kadı)nlar onlara helâldir; ne de onlar bunlara helâl olurlar. Onların (bu kadınlara) harcadıkları(mehirleri)ni onlara verin. Ücretlerini kendilerine verdiğiniz takdirde bu(kadı)nlarla evlenmenizde sizin için bir günâh yoktur. Kâfir kadınların ismetlerini (nikâh bağlarını) tutmayın (onları salıverin ve kâfirlere katılan kadınlara) harcadığınız(mehri)i isteyin. Onlar da (size katılan kadınlarına) harcadıklarını istesinler. Bu size Allâh'ın hükmüdür. Aranızda (böyle) hükmediyor. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir. 11- Eğer eşleriniz(e sarf ettiğiniz mehirler)den herhangi bir şey kâfirlere gider de, sonra (onlardan da size kaçan kadınlar çıkar ve bu kez mehir ödeme) sıra(sı) size gelirse eşleri giden (mü'minlere) harcadıklarının mislini verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının." (Mümtehine: 10-11)

 

10’ncu âyette mü'minlere hitâben:

1) İnanarak hicret edip gelen kadınları, gerçekten inanmış olup olmadıklarını anlamak için imtihân etmeleri, gerçekten inanmış iseler onları kâfirlere geri vermemeleri,

2) Bu mü'min kadınların, kâfir kocalarına helâl olmadığı,

3) Kâfir kocalarının, bu kadınlara verdikleri mehirleri onlara geri verip bu kadınları onların nikâh bağından kurtarmaları,

4) Mehirlerini vermek suretiyle kendilerinin bu kadınlarla evlenebilecekleri,

5) Kâfir kadınları da nikâhları altında tutmamaları,

6) Küfürlerinden dolayı kendilerinden kaçıp kâfirlere katılan kadınlara vermiş oldukları mehirleri geri istemeleri,

7) Müşriklerin de Müslümanlara gelip katılmış olan kadınlarına verdikleri mehirleri geri isteyecekleri buyurulmaktadır.

(devamı yarın..)