HZ. PEYGAMBER VE ASHABININ NAMAZ KILIŞI HAKKINDA BİLGİ VE BELGE TALEBİ
Perşembe, 11 Ekim 2018 00:00

HZ. PEYGAMBER VE ASHABININ NAMAZ KILIŞI HAKKINDA BİLGİ VE BELGE TALEBİ

Sayın Hocam, bir konu hakkında yardımınızı istirham edecektim; Peygamberimizin hayatta olduğu dönem içerisinde kendisi ve ashabının namaz kılmasıyla alakalı bir araştırma yapmaktayım. Yaptığım araştırmalarda bir konu hakkında belge edinemedim. Konu, Peygamberimiz döneminde, kendisinden ya da ashabından veya başka yabancı kaynaklardan o dönem içerisinde Müslü­manların namaz kıldığıyla ilgili bir yazılı metin var mıdır? Belge o dönem içerisinde yazılmış olmalıdır. Konuyla ilgili ilk akla gelen Salman Farisi'nin Namazda Fatiha Suresinin Farisi dilinde yaptığı çevirisiyle ilgili belge olmuştu. Ancak, bu konu yalnızca o tarihe yakın kaynaklarda yalnızca mevzu edilmiş olduğundan belgenin aslına ulaşa­madım. Ulaştığınız belge ve bilgi varsa, mümkünse bana iletebilirseniz çok ama çok memnun olurum.

Hayırlı günler dilerim...

Cevap: Siz nasıl belge istiyorsunuz? Belge Hadis Kitapları. Başta Buharî, Müslim olmak üzere altı sahih Hadis Kitabı yanında yüzlerce Müsned hadis kitapları vardır. Bu kitaplardaki Salat (Namaz) bahsine bakabilirsiniz. Ayrıca İbn İshak'ın, İbni Hişam'ın sireleri, İbn Sa'd'ın Tabakat’ı, Taberî'nin Tarîhu'l-Umemi Ve'l-Mulûk adlı eseri ve daha onlarca siret ve tarih kitapları Hz. Peygamber'in ashabına nasıl namaz kıldırdığını açıklar. Bu konuda İlmihaller, el-Hidaye, el-Mebsut gibi İslâm Hukuku kitapları, ayrıntı ile Peygamber ve ashabının namazını açıklamaktadır. İsterseniz bu konuda "Kur'ân Ansiklopedisi" adlı eserimizde Salat(Namaz) maddesini okursunuz. Konu ayrıntı ile açıklanmıştır. Zaten Kur'ân-ı Kerîm Hz. Peygamber'in namaz kıldırışını açıklamaktadır, Nisa Suresinin 102. âyetine bakabilirsiniz. Ben başka belge bilmiyorum. Zaten bunlardan başka belge de muteber değildir. Siz isterseniz, "Kur'ân'a göre Hz. Muhammed Aleyhisselâm” adlı eserimizi okursunuz. Tabii ben sizin asıl maksadınızı tam olarak anlamış değilim. Böyle bir araştırma yapabilmek için çok iyi Arapça bilmek gerekir. Böyle bir bilgiye sahibolup olmadığınızı da bilmiyorum. Selamlar.