KUR'ÂN-I KERÎM'İ ANLAYARAK OKUYABİLMEK
Salı, 09 Ekim 2018 00:00

KUR'ÂN-I KERÎM'İ ANLAYARAK OKUYABİLMEK

Sayın Hocam, Yüce Rabbimden size sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ve uzun bir ömür vermesini niyaz ediyorum.

Hocam Kur'ân-ı Kerimin Arapça okumasını, tecvidi tam olarak bilmesem de okuyabiliyorum. Amacım Allah'ın izniyle yüzünden okuduğum Kuran-ı Kerimi anlayarak okumak ve onu hayatımın merkezine koymak. Arapça'dan okuyarak içimde Türkçe olarak bütünleştirerek namazlarımı dosdoğru kılmak.

Kur'ân-ı Kerîm’in tamamını bu şekilde anlayarak okumama ömrün yeter mi bilmem ama en azından o yol üzere yürümek ve Rabbimin huzuruna onun yolunda yürürken çıkmak en büyük isteğim. Ben bazı şeyleri yapmaya geç kalmış olsam bile bu konularda çabalamak ve evlatlarıma benden sonra doğru bir yol üzerinde yürümeleri için örnek olmak istiyorum.

Hocam çok yoğun çalıştığınızı tahmin edebiliyorum. Onun için daha fazla yazarak vaktinizi çok almak istemiyorum.

Hocam sizden ricam benim için bir başlangıç noktası oluşturarak rota belirlemeniz. Anlayarak okuma yapabilmem için nereden başlamalıyım. Tefsir ve meal kitaplarından okuma yaparak neyin doğru neyin yanlış olabildiğini az çok anlayabiliyorum ama amacım bir İhlas Suresini okurken "Kul huvallahi Ahad" dediğimde "De ki Allah tektir" diyebilmeyi tüm Kur'ân âyetlerinde yapabilmek. 

Hocam konu ile ilgili olarak yardım ve yorumlarınızı bekliyorum. Derin saygı ve muhabbetlerimle...

Cevap: Yazdıklarınız gayet açık. Yorumlanacak bir tarafı yok. Nereden başlamanız gerektiğini soruyorsunuz. Bana göre Kur'ân'ın iniş tarihine göre belirlenen surelerden başlayın. Ben size Kur'ân'ın iniş açısından sure sıralarını yazayım. O sıra ile surelerin manalarını düşüne düşüne Kur'ân okursunuz. Allah kabul buyursun. Surelerin iniş tarihini gösteren cetvel ektedir.

1/96 'ALÂK SÛRESİ, 2/88 KALEM SÛRESİ, 3/73 MÜZZEMMİL SÛRESİ, 4/74 MÜDDESSİR SÛRESİ, 5/1 FÂTİHA SURESİ, 6/111 MESED SÛRESİ, 7/81 TEKVİR SÛRESİ, 8/87 A'LÂ SÛRESİ, 9/92 LEYL SÛRESİ, 10/89 FECR SÛRESİ, 11/93 DUHÂ SÛRESİ, 12/94 İNŞİRÂH SÛRESİ, 13/103 ‘ASR SÛRESİ, 14/100 'ÂDİYÂT SÛRESİ, 15/108 KEVSER SÛRESİ, 16/102 TEKÂSÜR SÛRESİ, 17/107 MÂ'ÛN SÛRESİ, 18/109 KÂFİRÛN SÛRESİ, 19/105 FİL SÛRESİ, 20/113 FELAK SÛRESİ, 21/114 NÂS SÛRESİ, 22/112 İHLÂS SÛRESİ, 23/53 NECM SÛRESİ, 24/80 'ABESE SÛRESİ, 25/97 KADR SÛRESİ, 26/91 ŞEMS SÛRESİ, 27/85 BURÛC SÛRESİ, 28/95 TİN SÛRESİ, 29/106 KUREYŞ SÛRESİ, 30/101 KARİ'A SÛRESİ, 31/75 KİYÂMET SÛRESİ, 32/104 HÜMEZE SÛRESİ, 33/77 MÜRSELÂT SÛRESİ, 34/ KAF SÛRESİ, 35/90 BELED SÛRESİ, 36/86 TÂRIK SÛRESİ, 37/54 KAMER SÛRESİ, 38/38 SÂD SÛRESİ, 39/7 A‘RÂF SÛRESİ, 40/72 CİN SÛRESİ, 41/36 YÂSÎN SÛRESİ, 42/25 FURKAN SÛRESİ, 43/35 FÂTIR SÛRESİ, 44/19 MERYEM SÛRESİ, 45/20 TÂHÂ SÛRESİ, 46/56 VÂKIA SÛRESİ, 47/26 ŞU‘ARÂ' SÛRESİ, 48/27 NEML SÛRESİ, 49/28 KASAS SÛRESİ, 50/17 İSRÂ SÛRESİ, 51/10 YÛNUS SÛRESİ, 52/11 HÛD SÛRESİ, 53/12 YÛSUF SÛRESİ, 54/l5 HİCR SÛRESİ, 55/6 EN‘ÂM SÛRESİ, 56/37 SÂFFÂT SÛRESİ, 57/31 LOKMAN SÛRESİ, 58/34 SEBE' SÛRESİ, 59/39 ZÜMER SÛRESİ, 60/40 MÜ’MİN SÛRESİ, 61/41 FUSSİLET SÛRESİ, 62/42 ŞÛRÂ SÛRESİ, 63/43 ZUHRUF SÛRESİ, 64/44 DUHÂN SÛRESİ, 65/45 CÂSİYE SÛRESİ, 66/46 AHKAF SÛRESİ, 67/51 ZÂRİYÂT SÛRESİ, 68/88 ĞÂŞİYE SÛRESİ, 69/18 KEHF SÛRESİ, 70/16 NAHL SÛRESİ, 71/71 NÛH SÛRESİ, 72/14 İBRÂHÎM SÛRESİ, 73/21 ENBİYÂ SÛRESİ, 74/23 MÜ’MİNÛN SÛRESİ, 75/32 SECDE SÛRESİ, 76/52 TÛR SÛRESİ, 77/ 67 MÜLK SÛRESİ, 78/69 HÂKKA SÛRESİ, 79/70 MEÂRİC SÛRESİ, 80/78 NEBE' SÛRESİ, 81/79 NÂZİ'ÂT SÛRESİ, 82/82 İNFİTÂR SÛRESİ, 83/84 İNŞİKÂK SÛRESİ, 84/30 RÛM SÛRESİ, 85/29 ANKEBÛT SÛRESİ, 86/83 MUTAFFİFİN SÛRESİ, 87/13 RA‘D SÛRESİ, 88/22 HAC SÛRESİ, 89/55 RAHMÂN SÛRESİ, 90/76 İNSAN SÛRESİ, 91/99 ZELZELE SÛRESİ, 92/2 BAKARA SÛRESİ, 93/8 ENFÂL SÛRESİ, 94/3 ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ, 95/59 HAŞR SÛRESİ, 96/62 CUMU'A SÛRESİ, 97/33 AHZÂB SÛRESİ, 98/4 NİSÂ' SÛRESİ, 99/47 MUHAMMED SÛRESİ, 100/65 TALÂK SÛRESİ, 101/98 BEYYİNE SÛRESİ, 102/24 NÛR SÛRESİ, 103/63 MÜNAFİKÛN SÛRESİ, 104/58 MÜCÂDELE SÛRESİ, 105/49 HUCURÂT SÛ­RESİ, 106/66 TAHRÎM SÛRESİ, 107/64 TEĞÂBÜN SÛRESİ, 108/61 SAF SÛRESİ, 109/48 FETİH SÛRESİ, 110/5 MÂİDE SÛ­RESİ, 111/60 MÜMTEHİNE SÛRESİ, 112/57 HADÎD SÛR­ESİ, 113/9 TEVBE SÛRESİ, 114/110 NASR SÛRESİ.