PARFÜM VE GIDADA KULLANILAN BAZI MADDELER (2)
Salı, 02 Ekim 2018 00:00

PARFÜM VE GIDADA KULLANILAN BAZI MADDELER (2)

(...dünden devam)

A- Domuz Eti:

Hınzîr: domuz demektir. Âyetlerdeلحم الخنزير) :Domuz eti)nin ha­râm kılındığı belirtilmektedir. Bu ifadeye dayanan Zâhiriyye mezhebi mensuplarından bir kısmı, domuzun sadece etinin harâm olduğunu, iç yağının harâm olmadığını söylemişlerdir. Fakat çoğunluğa göre iç yağı da ete dahildir, harâmdır. Ancak kılı harâm değildir. Domuz kılı ile ḫirâze (deri dikimciliği, ayakkabı­cılık) yapılabilir. İbn Huveyzimendâd'ın rivayetine göre domuz kılı ile ḫirâze yapılıp yapılmayacağını soran bir adama, Allah'ın Elçisi: "Bir sakınca olmadığını" söylemiştir. Peygamber devrinde ḫirâzenin yapılması ve Peygamber sahâbîlerinden hiçbirinin buna itiraz etmemesi de domuz kılı ile deri dikmenin caiz olduğunu gösterir (el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur'ân: 2/223).

Kurtubî'nin bu açıklamasına göre domuz kılıyla ayakkabı ve diğer deri eşya dikilebileceği gibi mücevherât dizilen ipler de yapılabilir. Ayrıca harâm olan, kara domuzudur. Fakat su domu­zunun harâm olup olmadığı ihtilâflıdır. İmam Mâlik, bu konudaki soruya kesin cevap vermemiş, sadece: "Siz ona domuz diyorsunuz" demiştir. Bu sözünden onun, deniz domuzunu, Kur'ân'da eti yasaklanan domuz saymadığı anlaşılmaktadır (Aynı kaynak).

B- Domuz etinin harâm kılınmasındaki hikmet:

Domuz eti hem pistir hem de domuz, insan vücuduna zararlı bir şeridin taşıma aracısıdır. Domuzda mayalanan bu şerit, domuz eti aracılığı ile insana geçip bağırsaklarda ürer.

Domuz etinin insan doğasında düşüklük oluşturduğu, insan­dan gayret duygusunu kaldırdığı söylenir. Çünkü yenilen gıdalar, insanın moral yapısını etkiler. Meselâ çok et yiyenler daha dövüşçü olurlar ama daha az yaşarlar. Vejetaryenler da daha yumuşak huylu, daha passif olurlar, fakat et yiyenlere oranla daha uzun yaşarlar. Belki de sürekli domuz eti yemek, Avrupalıda eşini kıskanma, namus duygusunu iyice köreltmiştir.

Ayrıca domuz pis bir hayvandır. Domuz etinin, sindirimi güçtür. Sindirim organlarını çabuk yorar. Domuz, çevre sağlığı bakımından da zararlıdır. Çünkü pis olan bu hayvan, çevreyi kirletir. Özellikle sıcak bölgelerde domuzculuk, çevre kirliliği açısından son derece sakıncalıdır. Belki de bizim bilmediğimiz daha birçok zararından ötürü Allah, domuz etini yasaklamıştır.

Ama bu, domuzun kendisinin kötü olmasından değildir. Her eti harâm olan şey kötü değildir. İnsan vücuduna zararından dolayı yasaktır, yoksa Allah'ın yarattığı hayvanın bir günâhı olmadığı gibi ona düşman olmanın da anlamı yoktur. Nasıl bizde örfen eti iğrenç görülüp yenmeyen kedi, köpek aslında kötü değilse, domuz da öyle Allah'ın bir yaratığıdır. Onlara da acımak gerekir. Kur'ân-ı Kerîm, yeryüzünde gezen ve havada uçan hayvanların her cinsinin, tıpkı insanlar gibi birer toplum olduklarını vurgulamıştır (En'âm: 55/38).

***