RAMAZAN ORUCU ÜÇ YAHUT ON GÜN MÜYMÜŞ? (1)
Cumartesi, 22 Eylül 2018 00:00

RAMAZAN ORUCU ÜÇ YAHUT ON GÜN MÜYMÜŞ? (1)

Bana gelen bir şöyle:

Şöyle deniyor hocam; "Eyyâmen madudât" deyiminin manası hakkında büyük müfessir Fahreddin Râzi Tefsir’ül-Kebir adlı eserinde şöyle demektedir:

Eyyâmen madudât lafzı ancak on ve daha aşağı sayıda günü gösterir. On günden fazlası için kullanılmaz. Buna göre beş gün, on gün denilir onbir gün denmez. Eyyâmen madudât lafzı ile ifâde edilen günlerin en azı üç, en çoğu ondur. “

Şu ayet "eyyâmen madudât" yani sayılı günlerin en az üç, en fazla on gün olduğunu gösterir:

Sayılı günlerde Allah'ı anın (tekbir alın). Kim hemen iki gün içinde (Mina'dan Mekke'ye) dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa korunduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah'tan korkun ve O'nun huzuruna toplanacağınızı bilin (Bakara Suresi, 203. ayet.)

Burada “Eyyamen ma’dudat” yani sayılı günler ifadesiyle en az üç, en fazla on günün kastedildiği anlaşılmaktadır. Çünkü sayılı günlerde Allah'ın anılması isteniyor ve bu anma eylemi için iki gün acele sayılıyor. İki gün acele sayıldığına göre demek ki sayılı günler en az üç en fazla on gündür.

Kanaatimizce şu ayetlerde geçen sayılı günler de en az üç, en fazla on gündür.

İsrailoğulları; sayılı günler dışında ateş bize dokunmaya­caktır dediler…” (Bakara Suresi, 80. ayet )

Onların bu tutumlarının nedeni 'ateş bize sayılı günler dışında dokunmayacaktır' demeleridir…” (Al–i İmran Suresi, 24. ayet )

Kanaatimizce şu ayet on günlük oruca örnektir:

“...Bunu (kurbanı ) bulamayan oruç tutsun. Bu, üç günü hacda, yedi günü döndüğünüzde, tam on gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da oturmayan kişi içindir...” (Bakara suresi, 196. ayet) ...

Cevap: Böyle uçuk ve sapık görüşlere, böyle bahanelere ne gerek var? Dileyen Ramazan orucunu tutar, Allah'tan korkmayan tutmaz. Âyetlerin devamını niye düşünmüyorsunuz? Âyetlerin devamında "Ramazan ayında bulunan kimse o ayı oruçla geçirsin!" buyurulmaktadır. Kim demiş eyyamen ma'dudat üç gün anlamına gelir? Dünya ömrü bile eyyamen ma'dudat (sayılı günler)den ibarettir. Bu sayılı günler üç gün de olabilir, yüz yıl da olabilir.

(devamı yarın..)