BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN PDF 
Salı, 21 Ağustos 2018 00:00

BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN (1)

 

Sevgili kardeşlerim, bayramınız mübârek olsun. İlâhî dinlerin amacı, insanları kardeş yapmaktır. Din, Allah'ın birliğine iman ve kardeşlik temeli üzerine kurulmuştur. Ama gelin görün ki barış te­meline kurulu dinler, kimi dar ufuklu bencil din adamları tarafından yanlış yorumlanarak kavga ve düşmanlık aracı yapılmıştır. İnsan egoizmi, insanın "Ene: Ben" duygusu, zaman zaman dinleri asıl amacından saptırmıştır. Tarihte birkaç asır süren Haçlı saldırganlığı bunun en belirgin örneklerindendir.

Kurbanın hükmü

Bugünlerde ülkemiz hali vakti yerinde olan Müslüman için Kurban Bayramı'nda kurban kesmek sünnettir. Buna vacip diyenler varsa da gerçekte sünnettir. Çünkü Hz. Peygamber (selâm ona) kur­banın, Hz. İbrahim’in sünneti olduğunu buyurmuştur. Yoksullara, özellikle şiddet­li ihtiyaç, açlık ve sefalet için­de kıvrananlara yardım etmek, önemli bir görev­dir. Kurban kesmenin asıl amacı, et bulamayan yoksullara yardım etmektir. Zira Kur’­­­ân, kesilen hayvanların etlerinin ve kanlarının Allah’a ulaş­maya­cağını, Allah’a ula­şanın, kişinin gönülden Allah'a bağlılığı oldu­ğunu vurgular (Hac: 37. âyet). Ayrıca Kur’ân, kurban etlerinden sahi­binin yemesini ve fakirlere yedirmesini emreder. De­mek ki asıl amaç, kan akıtmak değil, et bulamayan yoksullara yardım etmektir. Kana­atime göre etin çok bol olduğu bu zamanda, Sünnet olan kurban yerine, kurbanın parasını olduğu gibi yoksul kimselere, okumakta sıkıntı çeken muhtaç öğrencilere, felâkete uğra­mış, aç, açıkta bulunan insanlara yar­dım olarak vermek Allah katında daha makbuldür. Fıkıh kuralına göre bayram günlerinde kur­banını kesemeyen, bay­ramdan sonra kur­banın parasını sadaka olarak verir.

Bazı ai­leler birden fazla kurban keserler. Gerçekte bir aileye bir kurban yeter. Birden fazla kurban kesmek isteyen, bir tane kessin, diğer kurbanların parasını felâ­ket­zede­lere göndersin.

“Bir hayat kurtaran, bütün insanları kurtarmış gibi sevap kazanır.” (Maide: 32) Allah ülkemizi ve bütün insanlığı felâketlerden korusun.

Kurban kesilecek hayvanlar: deve, sığır, koyun ve keçidir. Bunların erkeği de dişisi de kurban edilebilir. De­venin beş yıllığı, sığırın iki yıllığı koyun-keçinin bir yıllığı yahut gösterişli olan altı aylığı kurban edilebilir.

İnsanlar temelde kardeştir. Birbirimizi sevip saymamız, sevinç ve üzüntülerimizi paylaşmamız gerekir. Dinimizin ve insanlığımızın gereği budur. Peygamberimiz: “Kızmayınız, öfkenize egemen olunuz, birbirinize hasedetme­yiniz, kıskançlık etmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz!” buyurmuş ve “Yanı başında komşusu aç iken karnını doyurup yatan kimsenin mü’min olmadığını” vurgulamıştır.

Müslümanların birbirine küs tutması, dargın yaşaması asla uygun bir davranış değildir. Dargın olanlar derhal barışmalı, birbirlerine kardeşçe sarılmalıdırlar. Bir gün hayat biter. Dargınlık, kızgınlık insana hiçbir şey kazandırmaz, vicdanen rahatsız eder, âhi­rette ise derecesini aşağı düşürür, hat­tâ belki ceza çekmesine neden olur. Şu geçici dün­yada hiç kimseye mal mülk kalmaz. Baki kalan bu kubbede bir hoş sa­dâdır. Tüm dünya varlığı bir damla göz yaşına değmez. Gönül kırmak Allah’ı gü­cen­dirir. Çünkü gönül Allah yapısı, O’­nun nazargâhıdır. Özellikle mazlumu in­citen Hakk’ı incitmiş olur.

Maalesef ülkemiz sinsi ve açık bir savaşın hedefi olmuştur. Bu savaş, ekonomi savaşıdır. Papaz kılığında ülkemize sokulan Brunson adlı casus içten içe ülkeyi parçalamak isteyen bölücü gruplara destek olmuş, onları kışkırtmaya çalışmıştır. ABD bu papaz kılığındaki casusun salıverilmesi için ülkemize karşı ekonomik savaş uygulamaktadır. İnşaallah halkımızın bilinci ve dik duruşu sayesinde bu plan da birçok şeytanî planlar gibi başarısız kalacaktır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş