CENÂZE NAMAZI (3) PDF 
Cuma, 22 Haziran 2018 00:00

CENÂZE NAMAZI (3)

(...dünden devam)

3) İkinci tekbîrden sonra Peygamber(s.a.v.)'e salât getirmek: 'Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kema salleyte.."

4) Üçüncü tekbîrdan sonra ölüye, kendi nefsine ve Müslümanlara du‘â etmek. Dû‘ânın âhiret'e âid olmasından başka bir şart yoktur. Fakat Peygamberimizden nakledilen du‘âları yapmak daha güzeldir O da şudur:

"Allahumma'ğfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ ve zekerinâ ve unsânâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ. Allahumme men-ahyeytehû minnâ fe-ahyihî alâ'l-İslâmi ve men teveffeytehû minnâ fe-teveffehû alâ'l-iman ve hussa hâzâ'l-meyyite bi’r-rahvi va’r-râhati ve'l-mağfirati va'r-rıdvân. Allahumme in-kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in-kâne musîen fe-tecâvez an seyyiâtihî ve lakkıhi'l-emne ve'l-buşrâ ve'l-kerâmete ve'z-zulfâ bi-rahmetike yâ arhame'r-râhimîn (Allahım, dirimizi, ölümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü bağışla. Allahım, bizden yaşattığını İslâm üzerine yaşat; öldürdüğünü iman üzerine öldür. Bu ölüye de sevinç, rahat, mağfiret ve rızâ ihsan eyle. Allahım, eğer (bu kimse) iyi idiyse iyiliğini artır, eğer kötü idiyse kötülüklerinden geç. Onu güven, müjde, ikram ve rahmetine yaklaştır. Ey merhametlilerin en merhametlisi.)”

"Eğer cenâze kadınsa ve hussa'dan sonraki zamirler mûennes (dişil) okunur: hâzihî’l-meyyitete...in-kânet muhsineten fe zid fî-ihsânihâ ve in-kânet musîeten fe-tecâvez an seyyiâtihâ ve lakkihâ'l-emne.." gibi.

Du‘âyı bilmeyen sadece "Allahummağfir lî ve lehû ve li'l-mu'­mi­nîne ve'l-mu'minât (Allah'ım, beni, onu ve bütün inananları bağışla!)" der. Deli ve sabî için istiğfâr edilmez. Çünkü onların günahı yoktur. Onlara "Feteveffehû alâ'l- îmân"dan sonra: “Allahumme'c'alhu lenâ feratan ve'c'alhu lenâ ecran ve zuhran (Allah'ım onu bize ecir, mûkâfat, âhiretimiz için yararlı kıl). şeklinde du‘â edilir

Şevkânî’ye göre bu konudaki hadîsler, cenâze namazının şöyle kılınacağını belirtmektedir:

Birinci tekbîrden sonra Fâtiha ve bir sûre okunur; Peygamber’e salât edilir. Ancak Peygamber’e ne zaman salât edileceği belli değildir (çünkü aslında Peygamber’e salât, Peygamber’in kendi uygulaması değildir. Elbette Peygamber’in, cenâzeye kıldıracağı namazda kendi kendisine salât okuması söz konusu olamaz). Fakat öyle görünüyor ki Fâtiha ve sûreyi okuduktan sonra Peygamber’e de salât edilip ardından tekbîrler alınır, tekbîr arasında ölüye du‘â edilir. Bunun dışında fıkıh kitaplarında sözü edilen du‘âlarla meşgul olmamak gerekir. Çünkü bunlar asılsız, hayal ürünü şeylerdir. Tekbîrlerin ve du‘ânın ardından selâm verilir (Neylu’l-Evtâr: 4/62).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş