YAŞAMA HAKKI PDF 
Salı, 19 Haziran 2018 00:00

YAŞAMA HAKKI

(...dünden devam)

Kur'ân-ı Kerîm, her insanın, doğuştan birtakım hakları olduğunu belirtir. Bunların başında yaşama hakkı gelir. Yalnız insan değil, her can, kendini koruma ve savunma güdüsüyle donatılmıştır. Her canlı, yaşamak için çırpınır, kendisine zarar verecek şeylerden doğal olarak kaçınır. Kendini savunma tedbirleri alır. Allah'ın yarattığı canı bir başkasının öldürme hak ve yetkisi yoktur. Bir başkasına zarar vermeyen canlı öldürülmez. Özellikle haksız yere bir insanı öldürmek çok büyük bir suçtur.

İhrâm'da iken avlanmayı yasaklayan Mâide: 110/96’ncı âyet: "Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkunuz” şeklinde bitirilmektedir. Bunun anlamı şudur: Nasıl sizin yanınıza hayvanlar toplanıyorsa, bir gün siz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O hayvanlar, size göre nasıl âciz ise siz de Allah'a göre öyle âcizsiniz. Eğer siz, yanınıza sokulan, yakınınızda uçup konan hayvanlara bir zarar vermez, onları incitmezseniz, huzurunda toplanacağınız Allah da sizi incitmez, sizi korur. Allah'ın huzurunda güvende olmak isteyen, başka canlılara güven vermeli, başkalarına zarar vermekten sakınmalıdır.

Âdem'in iki oğlunun öyküsünden hemen sonra gelen Mâide 32. âyette, bir insanı öldürmek, bütün toplumu öldürmek gibi sayılmıştır. Çünkü bir insan, türünü temsil eder. Bir insanın haksız yere öldürülmesi, toplumda haksızlıkların, saldırıların, cinayetlerin yayılmasına, kan da‘vâlarının yaygınlaşmasına, toplum düzeninin bozulmasına yol açar. Birinin hayatını koruyup kurtarmak da toplumda can güvenliği sağlar. Toplumu gönül huzuru içerisinde mutlu yaşatır. Yüce Allah, bir bireyin hayatını, bir toplumun hayatı kadar değerli saymıştır. Bir ferde haksızlık etmek, tüm topluma haksızlık etmek gibidir.

***

Diğer bir konu da dine sokulan bid'atlerdir. Kendini dinin temsilcisi gören kimi din görevlileri yeni yeni uygulamalar sokarak dinin sadeliğini bozmaktadırlar.

Cenaze başlarında yapılan endazesiz konuşmalar, namaza başlamadan önce tumturaklı namaz niyyeti öğretmeleri, cemaate üç kez "Hakkınızı helâl ettiniz mi?..." sorular yöneltmeleri Veya: "Hakkınızı helâl ediniz lütfen!.." demeleri… Bunlar farz değil, sünnet de değil, o halde nedir? Kitapta ve Sünnette bulunmayan dini uygulamalara bid'at denilir. Bunlar bid'attir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş