CANA KIYMAK EN BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR PDF 
Pazar, 17 Haziran 2018 00:00

CANA KIYMAK EN BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR

(...dünden devam)

"Kim, bir cana kıymamış, ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu(n hayâtını kurtarmak sûretiyle) yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur." (Maide: 32)

Âyette geçen nefis kelimesiyle ilk anda insan canı anlaşılırsa da aslında nefis geneldir. Canlı olan her varlığa nefis denilir. Tek hücreliden en komplike canlı olan insana kadar ve hatta metafizik varlıklara da nefis denilir.

Yani insana zarar vermeyen hiçbir canlıya dokunmak, zevk için onun hayat hakkını elinden almak caiz değildir.

Bazı kimseler var ki av adı altında zevk için hayvanları öldürmektedirler. Haksız yere bir insanı öldürmek harâm olduğu gibi, bir ihtiyaç olmadan sırf zevk için bir hayvanı öldürmek de harâmdır. Nesâ'î ve İbn Hibbân'ın rivâyet ettikleri bir hadîste Hz. Peygamber: "Bir kuşu, boş yere öldürenler için Kıyâmet gününde o kuş bağıracak; 'Yâ Rabbi, falan adam yararlanmak niyeti olmadan beni boşuna öldürdü!' diye şikâyet edecektir!” buyurmuştur.” (Müslim, Sayd: 1; Nesâî, Dahâyâ: 32)

Yemek için usulüne göre hayvan kesilebilir veya avlanabilir, ama sırf zevk için hayvanı öldürmek ve öyle bırakıp gitmek, Allah katında günâhtır, böyle yapan Allah'ın cezâsına uğrar. Zevk için avcılık yapılmamalıdır.

İnsanlar arasında artan lüks, maalesef diğer canlıların aleyhine gelişmektedir. Yirminci yüzyıl insanı daha insancıl, daha şefkatli gibi görünmekte ise de gerçekte en merhametsiz, en öldürücü hale gelmiştir. Tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar hayvan öldürülmemiştir. İlkel âletlerle sınırlı sayıda hayvan öldürülürken modern teknoloji ile bir günde milyonlarca hayvan öldürülmektedir.

Hayvan derisi montlar, mantolar, paltolar, kürkler için nice binlerce sevimli, küçücük, doğa hârikası hayvan öldürülmektedir. Deriden ayakkabı zorunlu olduğu için eskiden beri yapılır. Bu hoş görülebilir. Fakat ayağı dikenden, taştan koruyacak başka maddelerden yapılan ayakkabıyı giymek, Allah’ın yaratıklarına acıma bakımından daha insancıldır. Merhamet duygusu ağır basanların, deri yerine bu ayakkabıları tercih etmeleri uygun olur.

Daha sağlıklı olduğu için deri ayakkabı giymekte sakınca yoktur, zorunlu olduğu için bu, hoş görülebilir, diyelim. Ama pamuk ve yün kumaş varken deri monta, öldürülen 40-50 minicik hayvanın postundan yapılmış kürklere ne gerek var? Bir bayanın, başkalarına caka satmak için, onun gösteriş zevki için bu zavallı hayvanları öldürmek doğru mu? Yine hayvanların sunduğu yünden, tüyden yapılmış kumaşlar varken, sırf zevk için bu hayvanları öldürmeğe Yaratan râzı olur mu?

İslâm Tasavvufunda mümkün olduğu kadar hayvan öldürmekten uzak durulur, hattâ aşırı derecede et düşkünlüğü de mekrûh sayılır.

Hayvan ve doğa seven insanlar, bir kürkün, sansar gibi minicik 40-50 havyanın öldürülüp bunların postlarından yapıldığını düşünseler, belki de vicdanları titrer de deri elbise yerine kumaşa yönelirler. Allah o hayvanları, bu insanlara kürk yapılsın diye mi yaratmıştır?

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş