MEAL Mİ TEFSÎR Mİ OKUMALI? *** NAMAZDAKİ HAREKETLER PDF 
Çarşamba, 13 Haziran 2018 00:00

MEAL Mİ TEFSÎR Mİ OKUMALI?

Değerli Hocam Allah'tan sağlık afiyetler dilerim. Şöyle bir sorum olacak. Sorumu sormadan şunu da belirtmek isterim. Sizin en son mealinizi ve birçok meal okudum. Aynı zamanda sizin altı ciltlik tefsiriniz ile Diyanet vakfının çıkardığı beş ciltlik tefsiri okudum. Yani az çok dini bilgim elhamdülillah var.

Sorum ise şu: Hocalar arasında tartışılan şöyle bir konu var: "Günde yirmi sayfa Kur'an meali okuyacağınıza; on tane ayetin tefsirini okuyun daha iyidir diyorlar. Sizin görüşünüzü öğrenmek istedim, saygılarımla. Allah'a emanet olun...

Cevap: Bana göre elbette tefsirler de yararlıdır, ama birçoğunda hurafe vardır. 20 sayfa Kur'ân meali okuma ile on tane ayetin tefsirini okuma arasında bir mukayese yapmayı gereksiz bulurum. Aslında bu söz Abdullah bn Mes'ud'un: "Biz bir âyetin tam olarak manasını, hükümlerini öğrenmeden ötekine geçmezdik. Bazen bir ayetin anlamı üzerinde günlerce dururduk" mealindeki sözünden kaynaklanır. Gerçekten bu sözü Abdullah söyle di mi, yoksa ona yakıştırıldı mı Allah bilir. Yüce Allah Kamer Suresinde tam dört defa Kur'ân'ın öğüt için kolaylaştırdığını -vurgulamaktadır:  17, 22, 32, 40. âyetler. Demek ki Kur'ân anlaşılmayacak bir mesaj değildir. Dikkatli, özenli yapılmış bir meal okumak, hurafeler, masallar karıştırılmış tefsirleri okumaktan iyidir. Ama ciddi bilginler tarafından yapılmış tefsirleri okumak elbette Kur'ân'ın daha iyi anlaşılmasına yardım eder. Meal de Kurân'ın özet manasını verir. Şöyle demek daha uygun olur: Manasını anlamadan yirmi sayfa Kur'ân okumaktansa özenle yapılmış iki sayfa meal okumak daha faydalıdır. 

 


 

NAMAZDAKİ HAREKETLER

Merhaba hocam, benim sorum şudur:

Namaz kılarken safta bazı arkadaşları görüyoruz, rükuya eğilirken secdeye varırken her tekbir sonrası elleri yeniden havaya kaldırıyorlar... Aynı arkadaşlar imam sure okurken kaşınmaktan hiç cekinmezler. Bu arkadaşlar imam sağa selam verirken vermezler, beklerler, imam sola selam verirken sağa verirler sonra sola verirler. Bunlar kimlerdir hocam? İmamı bir nevi saymıyor gibi görünüyorlar... Bunların mezhebini ve neden böyle yaptıklarını bize anlatır mısınız? Biz saygısızlık olmasın diye kendilerine gidip soramıyoruz. Teşekkürler, saygılar...

Cevap: Sözünü ettiğiniz kişiler daha çok Hanbeli mezhebi mensuplarıdır. Onlara göre önce imam selam verir, ardından da onlar selam verip namazdan çıkarlar. Bu hareket imamı saymamak değil, tam tersine imama tabi olup onun yaptığının ardından aynı şeyleri yapmaktır. Onların öyle namazda kaşınmaları, bazı hareketler yapmaları ise namazda huşu'a, saygıya aykırıdır. Bunu dini konuları iyi bilmeyenler yaparlar. Hiçbir İslam âlimi bu tür saygıya aykırı hareketleri tasvibetmez.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş