ŞİRK BULAŞMAMIŞ HATİM DUASI (1) PDF 
Cumartesi, 21 Nisan 2018 13:47

ŞİRK BULAŞMAMIŞ HATİM DUASI (1)

Değerli Hocam, şirk içermeyen bir Hatim duası bulamadım. Kur'an-ı Kerim'de Hatim Duası olarak dua edebileceğim ayet veya ayetler var mı? Bana yardımcı ola­bilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. İyi Çalışmalar...

Cevap: Hatim Duası Peygamberimizin sünneti değildir. Ne Peygamber ne de sahabileri Kur'ân'ı bitirince hatim duası yapmışlardır. Ancak zamanla köprünün altından çok sular geçmiş ve din maalesef birçok noktadan şirke belenmiştir. Nasıl Pey­gamber zamanında Tevhid dinine karşı çıkanlar toplumun önderi durumundaki din adamları ise daha sonraki dönemlerde de aynı şey olmuştur. Dini şirke beleyenler maalesef ken­dilerini daha çok etkinleştirmek için dünya kadar uyduruk şeyleri dine sok­muşlardır. Şu cenaze namazlarındaki şovlara bakınız. Şu konuşmalara bakınız.  Her şeye rağmen ben size kendi hatim duamı gönderiyorum, belki yararlı olur. 

Tür­k­çe hatim (mev­lid) du­âsı:

"el-hamdu lillâhi rabbi’l-âlemîn, ve's-salâtu ve’s-selâmu ålâ seyyidinâ Muhammedin ve ålâ âlihî ve sahbihî ecmaîn."

Ey yüce Rabbimiz! Okuduğumuz hatm-i şerîfi (veya mevlîd-i şerîfi) dergâh-ı ulûhiyyetinde kabul eyle, Kur’ân’ın her harfi için bize sevap yaz, Kur’ân’ı okurken yaptığımız hatâları bağışla, tam okunmuş gibi say. Kur­’ân’ı kalbimizde, kabrimizde nûr eyle, cennet yolumuzu onunla aydın­lat, bizleri onun yüzü hürmetine rahmet denizine at.

Rabbimiz, ulu Tanrımız, dünyanın sıkıntılarıyla, günahlarıyla bu­nalan ruhlarımızı, kararan kalplerimizi Kur’ân ile huzura, duruluğa ulaştır, bizi senin ve sevgili Rasûlünün aşkına yaklaştır. Aşkın ki bizlere âb-ı hayattır, bâdî-i harekât ve sekenâttır; onunla kalbleri doldur ve inlet, aşkın­la dilleri Allâhım söylet.

Rabbimiz, nefislerimize zulmettik, sana isyan ettik. Eğer bizi bağış­lamaz, bize acımazsan, dünyada da, âhirette de kaybedenlerden oluruz. Rabbimiz bizi hüsrâna uğrayanlardan eyleme, bize cezâ emrini söyleme.

Ettiklerimize binlerce tevbeler olsun Rabbimiz, büyük Allahımız! Beşer, âcizdir, şaşar, ayakları doğru yoldan kayar. Hidayet de, reşâd da senin elindedir. Bizi daima doğru yolunda tut, şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat verme, zikrinle kalplerimizi cilâlandır, daima aşk ateşi­ni içimizde yandır.

Gerçi günahımız çoktur ama senin rahmetin de her şeyi aşkındır, her şeyi kuşatmıştır. Bir kulun bütün isyanına rağmen bir gün nedâmet göz yaşiyle ellerini sana açtı mı, onun günahını affetmemekten utandığını söyleyecek kadar kerîmsin, rahîmsin. Ey Rabbimiz! Rahmetin, gazabından üstündür, bize rahmetinle tecellî eyle. Bazı yüzlerin ağarıp, bazı yüzlerin kararacağı günde bizi, yüzleri ak, gönlü pâk olan, sevgili rasûlünün bayrağı altında toplanan mes’ud insanlar zümresine kat, onun yanında cennete girmeyi, mübarek cemâlini görmeyi, evliyâya hemcivâr olmayı, murada ermeyi nasîb ü müyesser eyle.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş