KIYAMET ALAMETLERİ (9) PDF 
Salı, 10 Nisan 2018 00:00

KIYAMET ALAMETLERİ (9)

(...dünden devam)

 İşte özellikle inişte 99’ncu sırayı alan Muhammed Sûresi’nin indiği sırada bunun alâmetleri belirmeğe başlamıştı:

Müslümanlar günden güne güçleniyor, her geçen gün egemenlik alanları ge­nişliyor, İslâm devletinin otoritesi büyüyordu. İslâm’a başkaldıran Yahûdî kabîleleri sürülmüş, yöredeki Arap kabîleleri bozguna uğratılmıştı. Bütün bunlar, ikiyüzlülük eden Medîne yöresindeki Arap kabîlelerinin ve Mekke’deki müşrik halkın da bozguna uğrayacaklarının belirtileriydi. Bunları gördükleri halde hâlâ gerçeği kabul edip Müs­lüman olmayanlar kınanmaktadır. Onlar, hiç farkına varmadıkları bir sırada Müslüman­ların, boyunlarına binmesini mi bekliyorlar, ansızın bozguna uğrayacakları, tepelene­cekleri sâ‘atin gelmesini mi gözetliyorlardı?

Gerçekten de Hûdeybiye Barışından sonra kâfirler Barış Antlaşmasının şartlarına aykırı davranınca Hz. Peygamber(s.a.v.)in, gayet titizlikle ve gizlilik içinde düzenlediği ordu, Mekke’ye hakim dağlara konmuş ve İslâm’ın yaman düşmanları, teslîm olmak, kimi de kaçmak zorunda kalmışlardı.

İşte Peygamber (s.a.v.) döneminde ona inanmayan ve onun çağrısına engel ol­maya çalışanların tehdîdedildikleri sâat, onların tepelenecekleri sâattir. O sâatin alâmet­leri de dünyânın sonundaki Kıyâmet alâmetleri değil, kâfirlerin tepelenecekleri sâatin belirmeğe başlayan işâretleridir. Gerçeği Allah bilir.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş