KIYAMET ALAMETLERİ (7) PDF 
Pazar, 08 Nisan 2018 00:00

KIYAMET ALAMETLERİ (7)

(...dünden devam)

c. Üç Bilinmeyen:

"Allah, işte Kıyâmet sâ‘atinin bilgisi O'nun yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahim­lerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını (ne yapacağını) bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. (Lokman: 57/34) âyetinde insanın bilemeyeceği şeyler: 1) Kıyâmetin ne zaman kopacağı, 2) Yarın ne yapacağı, ne kazanacağı, 3) Nerede öleceğidir.

Bu âyette de Kıyâmetin ne zaman kopacağını yalnız Allah'ın bildiği; yağmuru O'nun yağdırdığı; rahimlerde olanı da bildiği anlatılıyor. Sonra : hiç kimsenin yarın ne kazanacağını (ne iş yapacağını) ve nerede öleceğini bilemeyeceği vurgulanıyor.

Bu âyette anılan beş şeyi, Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğine dair hadîsler rivâyet edilir. İbn Ömer'in rivâyetinde Peygamber (s.a.v.): "Ğaybın anahtarları beştir, demiş ve 'Kıyâmet sâ‘atinin bilgisi Allah'ın yanındadır...' âyetini okumuştur." (Buhâ­rî, Tefsîr, Sûre: 6, b. 1, Sûre: 31, b. 2; İbn Hanbel, Müsned: 2/122) Yine İbn Ömer'den aktarılan bir hadîs de şöyledir: "Ğaybın anahtarları beştir, bunları Allah'tan başkası bilmez: Yağmurun ne zaman yağacağını Allah'tan başkası bilmez. Kıyâmetin ne zaman kopacağını Allah'tan başkası bilmez; rahimlerde bulunanı Allah'tan başkası bilmez ve hiç kimse yarın ne yapacağını ve nerede öleceğini bilmez." (Buhârî, İstiska: 29, Tefsîr, Sûre: 13, Tevhîd: 4; İbn Hanbel, Müsned: 2/24, 52, 58)

İbn Abbâs'tan da bu beş şeyi Allah'tan başka ne yakın bir meleğin, ne de seçkin bir peygamberin bilemeyeceğini, bunları bildiğini iddiâ edenin Kur’ân'a ters düştüğü için Kur’ân'ı inkâr etmiş olacağını söylediği rivâyet edilir (Hâzin: 3/220).

Biz bu hadîslerin, gerçekten Hz. Peygamber tarafından, bu âyeti tefsîr amacıyla söylendiği kanısında değiliz. Ağızdan ağıza dolaşan hadîs rivayetlerine Peygamber'in söylemediği birçok şeyin karıştığı muhakkaktır. Çünkü âyette, bu beş şeyi Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği söylenmiyor. Âyet, bu hârika olayları Allah'ın yaptığını, O'nun o kadar güçlü ve bilgili olduğunu belirtmek istiyor.

Âyette insanın, üç şeyi bilemeyeceği belirtiliyor. "Allah yağmuru yağdırır, ra­himlerde olanı bilir" cümleleri, bu işleri Allah'ın yaptığını ifade ediyor, fakat yağmurun yağacağını ve rahimlerde olanı kimsenin bilemeyeceğini söylemiyor. Çünkü eskiden beri insanlar, bazı belirtilerden yağmur yağacağını kuvvetle tahmin ettikleri gibi, doğacak çocuğun erkek mi, kız mı olacağına dair kuvvetli tahminler de yapagel­miş­lerdir. Bugün teknik araçlarla anne karnındaki çocuğun cinsiyeti tesbit edilebilmektedir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş