AY İKİYE YARILDI MI? PDF 
Pazar, 01 Nisan 2018 00:00

AY İKİYE YARILDI MI?*

Cevap: Ay Kıyamet olayında yarılacak, güneş büzülecek, evrenin dengesi bozulacaktır. Âyette anlatılan olay, Kıyamet olayıdır, ancak bu olay, kesinlik belirtmek için geçmiş zaman kipiyle anlatılmıştır. Yoksa Hz. Muhammed (s. a. v.) döneminde ayın ikiye yarıl­mış olması aklın alacağı bir şey değildir. Çünkü bu rivayette ayın ikiye ayrıldığı, bir parçasının Hz. Peygamber’in koynuna girdiği, ötekinin ise Uhud Dağının arkasında kaldığı anlatılır. Ay Uhud Dağının arkasında kalacak kadar veya Hz. Peygamber’in koynuna girecek kadar küçük müdür?

Kaldı ki Kur’ân’da anlatıldığına göre inanmayanlar Hz. Muham­med’den göksel bir mucize değil; yersel mu’cize iste-mişler, topraklarının genişletilmesini, dağların kaldırılmasını, ırmakların akıtılmasını, gökten okuyabilecekleri bir kitap getirmesini, üstüne hazineler açılmasını, meleklerin inip kendisiyle birlikte dolaşmasını istemişler; Kur’ân ise bunları ancak Allah’ın yapacağını, elçinin görevinin böyle şeyler yapmak olmadığını vurgulamaktadır.

Ayrıca eğer bu yarılma olayı doğru olsaydı, bunu gördükleri halde inanmayanların, derhal helâk edilmeleri gerekirdi. Çünkü Yüce Allah: “Bizi âyetler (mu'cizeler) göndermekten alıkoyan şey, evvelkile­rin, (onları) yalanlamış olmasıdır. Semûd (kavmin)e açık bir mu'cize olarak dişi deveyi ver­dik, o zulmetmelerine sebeboldu (deveyi boğazlayarak canlarına yazık etmiş oldular). Biz mu'cizeleri, yalnız korkutmak için göndeririz.” (İsrâ: 59) buyurmaktadır. Deve mu’cizesine inanmayan Salih kavmi nasıl helâk edilmiş ise, Hz. Muhammed’in bu mu’cizesini gördükleri halde inanmayanların da helâk edilmeleri gere­kirdi. Peygamber’e inanmayanlar, rivayete göre bu olayı gördükten sonra da inanmamışlar, ona “büyücü” demişler ama bunlar helâk olma­mış­lardır. Bu rivayet çürük, Kur’ân’a aykırıdır. Kur’ân’da ifade edilen ayın yarılması olayı ise bir Kıyamet olayıdır.

 

*yazı arşivden alınmıştır

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş