FARZ NAMAZLARIN REK’AT MİKTARI PDF 
Perşembe, 29 Mart 2018 00:00

FARZ NAMAZLARIN REK’AT MİKTARI

Sayın Profesör, izninizle size birkaç soru sormak istiyorum ve ümit ediyorum cevaplarınız ibadetlerimi daha düzgün gerçekleştirmeme yardım edecek. 1- Ben sabah namazında 2 rekât, öğlen namazında 2 rekât ve akşam namazında 3 rekât kılsam, mamazlarımı doğru kılmış olur muyum? Burada amaç, en az miktarla mesuliyeti yerine getirmek değil, doğrusunu öğrenmek.

2- Kur'ân'da namaz kılınış şekli ve kaç rekât olduğu net olmadığı için Hz. Muhammed'in getirdiği açıklıklar/düzenlemeler farz mıdır sünnet midir?

Eğer farz değilse, niye namaza başlarken, niyet ederken örnek; "Allahım Senin rızan için sabah namazının iki rekât farzını kılmaya niyet ettim" deniliyor?  Niye "Allahım Senin rızan için Sabah namazını kılmaya niyet ettim" denilemez?

3- 24 saatlik süre içinde vakti kaçırılan bir namaz, ilk sonra gelen vakitte o vaktin namazı kılınmasından sonra kılınırsa kabul olur mu? 

24 saatlik süreden evvel kılınmamış namazların kazası olur mu? Sayılır mı? Cevap(larınız) için şimdiden teşekkür ederim...

Cevaplar: 1) Sabah namazı iki rekâttır. Namazlar önce, Mekke döneminde hep ikişer rek’at idi. Medine’ye hicretten sonra öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rek’at olarak kılınmış ve böyle farz olmuştur. Peygamberimizin cemaatle sürekli olarak kıldırdığı namazlar farzdır. Ancak Medine döneminin ilk zamanlarında da ikişer rek’at olarak kılındığı, Nisa Suresinin102. Âyetinden anlaşılmaktadır. Buna göre sizin sabah ve akşam namazlarınız tam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarınız eksik kılınmış olur.

2) Hz. Peygamber’in sürekli olarak uyguladığı ve cemaatle kıldırdığı namazlar farzdır. Peygamberimizin kendi başına kıldığı namaz ise sünnettir. Bunlar da ikiye ayrılır. Çoğu kez kılıp bazen kılmadığı sünnetler kuvvetli sünnet, çoğu kez kılmayıp bazen kıldığı namazlar ise gayri müekked (zayıf) sünnettir.

Namaza başlarken söylenen uydurma niyet sözlerinin bir değeri yoktur. Niyyet, kişinin yaptığı işi içinden geçirmesi, ne yaptığını bilmesidir. Evden işe gitmek veya okula gitmek için çıkan kimse içinde ne yaptığını bilerek evinden çıkar. Ama çıkarken "niyet ettim işe gitmeğe" der mi? Bunun bir anlamı var mı? İmdi namaz kılmak isteyen de kıbleye karşı durur, hangi namazı kılacağını içinden geçirir. İşte niyet budur. İki rek’at, dört rek’at faz veya sünnet namazını kılmaya niyet ettim şeklinde bir ifade Peygamberimizin uygulaması değildir. Sonraki sözde din adamlarının görüşleridir. Ve kitaplara öyle geçirilmiş, bir gelenek haline getirilmiştir.

3) İşin doğrusu: herhangi bir namaz, vakti içinde kılınmazsa vakit çıktıktan sonra önce o kaçırılmış olan namaz kılınır, ardından da vaktin namazı kılınır. Ama cemaat varsa onu kaçırmamak için vaktin namazı kılınır, sonra kaçırılan namaz kaza edilir. Namazını hiç kaçırmamış olanlar ise herhangi bir sebeple kaçırdıkları namazı vaktin namazından önce kılarlar, sonra vaktin namazını kılarlar.

Namazlarını hiç kaçırmamış olanlara Fıkıhta “Tertib sahibi” denilir. İşte böy­leleri, 24 saat içinde bir veya birkaç vakit kaçırmış olurlarsa önce sırasıyla o kaçırdıkları namazları kılarlar. Ardından da vaktin namazını kılarlar.

Namazın kabul edilip edilmeyeceği benim veya herhangi bir insanın bileceği bir iş değildir. O Allah’a aittir. Allah dilerse kabul eder, dilerse etmez. Yalnız Cenabı Hak, kulunun temiz niyetini bilir ve onu eli boş döndürmez.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş