TEŞEKKÜR, SELAM VE İŞARET EYLEMİ *** NAMAZIN SÜNNETLERİ (1) PDF 
Cuma, 23 Mart 2018 00:00

TEŞEKKÜR, SELAM VE İŞARET EYLEMİ

Saygıdeğer Süleyman Bey Hocam,

Sözüme başlarken saygı ve sevgiyle selamlıyorum sizi. Cenab-ı Mevla'mız sağlığınızı ve afiyetinizi daim etsin, biz talibler de daha ziyade irşad olalım inşaallah.

Sizi (hemen hemen) aralıksız çok uzun yıllardır takip ettiğimi daha önce arz etmiştim; inşaallah soluğum yettiğince de edeceğim. Ara ara size teşekkürlerimi sunmayı bir borç olarak addediyorum. Eksik olmayınız, siz de zahmet buyurup cevap veriyorsunuz.

Son günlerde, GERÇEKLER BİD'ATLER, İBÂDET (1-7) konu başlıklarıyla dile getirdiğiniz anlatımlar, okurken yine gözümden yaş getirdi. Rabb'ımızın lütfuyla, ömrünüz uzun olsun inşaallah!

Değerli hocam, izninizle bu arada size şu minik soruyu yöneltmek istiyorum: Namazda ilk ve son oturuşta, bazı arkadaşların (Tahiyyat duasını okurken sanırım) sağ işaret parmaklarını havaya kaldırdıklarına şahit oluyoruz; bunun uygulanıp uygulan­maması konusunda bilginizi istirham edecektim.

Selam ve saygılarımın kabulü ricasıyla efendim...

   

Cevap: Bazı rivâyetlerde Hz. Peygamber'in, eşhedu en lâ ilâhe ilallah derken şehadet parmağını yukarı kaldırdığı anlatılmaktadır. Bu eylem namazın sünnetlerinden biridir.  Bu vesile ile Yeni İslâm İlmihalimizden Namazın sünnetleri bölümünü iktibas etmeyi yararlı görüyorum. Şöyle ki:

 

NAMAZIN SÜNNETLERİ (1)

 

Sünnet, farz ve vâcib olmayıp Peygamberimizin yaptığı şeylerdir. Sünnetin terk edilmesi, namazı bozmaz, yanılma secdesini gerektirmez. Kasten terk edilmesi isaeti gerektirir, kasıt yoksa terkinde isaet de yoktur. Saygısızlık anlamına gelen isaet, tenzîhen mekruhun altında tahrîmen mekruhun üstünde bir kerahet (kötülük)tir.

• Namazın Takriben 49 Sünneti Vardır:

1) İftitâh tekbîrinde, bayram ve kunut tekbîrlerinde erkeklerin elleri kulaklara, kadınların omuzlara kaldırması,

2) İftitâh tekbîrini alırken başı eğmeyerek düzgün durmak,

3) Elleri kaldırırken parmakları tabii halde açık bulundurmak,

4) Elleri kaldırırken avuç içlerinin Kıble'ye gelmesi,

5) İmâm-ı A'zam'a göre imama uyan (muktedi)'nin, İftitâh tekbîrini imamla beraber alması, İmâmeyn'e göre muktedi, imam tekbîr aldıktan sonra tekbîr alır,

6) İftitâh tekbîrinden sonra erkeklerin, göbek altından sağ eli sol el üzerine koyması, sağ elin başparmağıyla küçük parmağını halkalayıp sol bileği kavraması (İftitâh tekbîrinden sonra eller yana salınmadan bağlanır),

7) Kadınların, göğüs üzerinde sağ eli sol el üzerine halkalamadan koyması,

8) İftitâh tekbîrinden sonra "subhâneke" okumak,

9) Teavvüz etmek "Eûzü billahi mine'ş-şeytâni'r-racîm" demek,

10) Her rek’atta Fâtiha'dan önce "Besmele" çekmek.

11) Fâtiha'dan sonra "âmîn" demek. (Âmîn: yâ Rabbî, duamızı kabul buyur, demektir),

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş