NAMAZ DUALARI *** MEAL TALEBİ PDF 
Çarşamba, 21 Mart 2018 00:00

NAMAZ DUALARI

Değerli Hocam, Et-tehiyyatu'den sonra salli ve barik okumadan bu aşağıdaki duayı hemen et-tehiyayatu'nun ardından okuyabilir miyiz? Yoksa ondan sonra bunları da mı okumalıyız? Ve hep "Allahumme entesselamu ve minkes-selam tabarekte…" de demeli miyiz?

Çok teşekkür ederim, sağlığınıza duacıyım; güzel, değerli bilgilerinizle bize ışık tuttuğunuz için...

Et-tehiyyâtu lillâhi va'salâvâtu va't-tayyibâtu esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn ve rahmetullahi ve berekâtuh. Eşhedu en-lâilâhe illallah.

Allâhummağfir lî mâ kaddemtu ve mâ ahhartu ve mâ esrartu ve mâ a’lentu ve mâ ente a’lemu bihî minnî, ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru lâ ilahe illâ ent.

Allahumme rabbenâ âtinâ fi’d-dunyâ haseneten ve fi'l-âhirati haseneten ve kına azabe'n-nâr, bi-rahmetike yâ erhame'r-rahimîn. Rabbenâğfir lî ve li-vâlideyye ve li'l-mu'minîne yevme yekūmu'l-hisâb. Bi-rahmetike yâ erhame'rrâhimîn. Ve selâmun alâ'l-murselîn ve'l-hamdu lillâhi rabbi'l-âlemin." ...

Cevap: Doğru yazmışsın. Etehiyyatu'dan sonra bu dua okunur. Hz. Peygamber Tahiyyattan sonra çeşitli dualar okumuştur. Okuduğu dua sadece bu yazılandan ibaret değildir. O, çeşitli zamanlarda başka dualar da okumuştur. Ama onun kendi kendine salat okuması mantıklı olmadığı gibi bu konudaki rivâyet de sağlam değildir. Yoğunluklu rivâyetler, Hz. Peygamber'in, size yazdığım duayı ve benzerlerini okuduğudur. Şunu bilmek gerekir ki: Namazın temel öğeleri ayakta durmak, Kur'ân okumak, rükû ve secde yapmak, namazın sonunda oturmaktır. Bu duaları okumak namazın temel rüknü (öğesi) değildir. Bu dualar ve tesbihler okunmasa da namaz tamam olur. Ama bunları okumak daha güzeldir. Hz. Peygamber'in ibadet şeklini ayrıntı ile öğrenmek için "Yeni İslâm İlmihali" adlı kitabımı okumanız gerekir. Selamlar.

 


 

MEAL TALEBİ

Merhaba sayın hocam,

Sizin yazdığınız en güncel Kur'an mealini nereden temin edebiliriz? 

Internetten baktım ama hepsi tükenmiş görünüyor. Selam ve saygılarımla,...

Cevap: Yeni Ufuklar Neşriyat, Nuh Kuyusu Cad. No. 267, Bağlarbaşı Üsküdar/İstanbul Tel: 0216 492 66 12 veya 13 'ten veya 0532 213 11 43 nolu telefonlardan isteyebilirsiniz. Hali Hazırda Meali Hayat yayınları basmaktadır. İstanbul'da Hayat yayınlarından da isteyebilirsiniz.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş