YUNUS EMRE’DEN DİNİN RUHUNU YANSITAN MESAJLAR (1) PDF 
Pazartesi, 05 Mart 2018 00:00

YUNUS EMRE’DEN DİNİN RUHUNU YANSITAN MESAJLAR (1)

Aşkın çeşitleri

‘Işksuz âdem dünyâda belli bilün yok durur

Her biri bir nesneye sevgisi var ‘âşıkdur

Dünyâda Peygamber'in başına geldi bu ‘ışk

Tercümanı Cebrail ma'şûkası Ḫâlikdur

Ömer ü Osman Alî Mustafa yârenleri

Bu dördünün ulusu Ebu Bekr-i Sıddıkdur

(Ömer, Osman, Alî Mustafa’nın dostlarıdır. Bunların büyüğü de Ebûbekir Sıddîktir.)

İbadete özen gösterme

Sana direm iy velî tur irte namâzına

Eger degülsen öli tur irte namazına

Ezân okur müezzin çağırur Allah adın

Yıkma dinun bünyâdın tur irte namazına

Kuşlar ile durgıl bile kıl namazı imamıla

Yalvar günahın gel dile tanla seher vaktinde dur

Yunus'a göre ölüm sadece hayvansal ruh taşıyan bedenlere özgüdür. Hak aşkıyla pişip olgunlaşan can­lar ölmez.

Ko ölmek endîşesin ‘âşık ölmez bâkîdür

Ölmek senün nen ola çün cânın İlâhîdür

Ölümden ne korkarsun korkma ebedî varsun

Çünkim işe yararsun bu söz fâsid da‘vâdur

Yunus, hep yanıp yakıldığını anlatıyor:

Benüm gönlüm gözüm ‘ışktan doludur

Dilüm söyler yâri yüzüm suludur

Öd ağacı gibi yanar vücûdum

Tütünüm göklere seher yelidür

Sözün acısı ve tatlısı

Keleci bilen kişinün yüzüni ağ ede bir söz

Sözi pişirüp diyenün işini sağ ede bir söz

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı,

Söz ola ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz

Sadece Hakkı düşünmek gerek

Başında aklı olan ahrete amel etmez

Hurilere aldanmaz göz ile kaştan geçer

Yûnus'un gönlü gözü doludur Hak sevgisi

Sohbet ihtiyar eden yâd u bilişten geçer

Ol dost ile benüm işüm bulut ile güneşleyin

Bir dem hicabı sürülür bir dem nikab başa gelür

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş