İNSAN AHSEN-İ TAKVİM ÜZERE YARATILMIŞTIR (2) PDF 
Çarşamba, 28 Şubat 2018 00:00

İNSAN AHSEN-İ TAKVİM ÜZERE YARATILMIŞTIR (2)

(...dünden devam)

5'nci âyette insanın esfel-i sâfilîn'e yani aşağıların aşağısına döndürülmesi ifâdesi iki anlama gelebilir: Birincisine göre en güzel biçimde yaratılan insan, gittikçe güzelleşir, güçlenir, olgunluğunun doruğuna ulaşır. Fakat bedensel olgunluk doruğuna ulaştıktan sonra baş aşağı döner. Gerileme başlar. Gücü azalır, yüzü buruşur, derileri sarkar, o derece güçsüz bir duruma gelir ki artık hayat çekilmez olur. İşte insanın aşağıların aşağısına döndürülmesi, bu güçsüz, perişan duruma düşmesidir. Hac Sûresinde de bazı insanların, güçlendikten sonra erzel-i 'ömre (perişan bir duruma) çevrildiği (5'nci âyet.), aklî yeteneğinin de zayıflamasıyle hiçbir şey bilmez olduğu bildirilmiş; bu tabiat, Yâsîn Sûresinde de: ''Biz uzun yaşattığımızın yaratılışını baş aşağı çeviririz" (68 nci âyet.) şeklinde ifade edilmiştir.

Cenabı Hak insanı kendi suretinde yaratmış ve kendisinin halifesi yapmıştır:

خلق الانسان علي صورته: İnsanı kendi suretinde yarattı

وإذقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة : 30- Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yapacağım," demişti. (Melekler): "Orada bozgunculuk yapan, kan döken birisini mi halife yapacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz?" dediler. (Rabbin): Ben sizin bilmediklerinizi bilirim," dedi, 31- Âdem'e isimlerin tümünü öğretti, sonra onları meleklere sunup: "Haydi, doğru iseniz onların isimlerini bana söyleyin," dedi. 32- Dediler ki: "Sen yücesin (ya Rab); bizim senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hâkimsin (her şeyin içyüzünü bilen, her şeyi yerli yerince yapansın.) 33- (Allah) dedi ki: "Ey Âdem, bunlara onların isimlerini haber ver." (Âdem), bunlara onların isimlerini haber verince (Allah): "Ben size, ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı ve içinizde gizlemekte olduğunuz şeyleri bilirim, dememiş miydim? dedi. 34- Meleklere: "Âdem'e secde edin" demiştik, hemen secde ettiler: Yalnız İblis diretti, böbürlendi, nankörlerden oldu. (Bakara: 2(92)/30-34)

30-34’ncü ayetlerde yüce Allah, insana olan lütuf ve nimetini belirtmek icin onun ilk atasını yaratma safhasını özetliyor: Bir zaman Allah, meleklere, yeryüzünde bir halîfe yapacağını söylemiş, melekler daima Allah'ı tesbîh ve takdîs eden kendileri varken kan dökecek, bozgunculuk yapacak birini halîfe yapmasına gerek bulunmadığını belirtmişler. Onların bilmediği şeyleri bildiğini söyleyen Allah, Âdem'in üstün yeteneğini meleklere göstermek icin Âdem'e bütün isimleri öğretmiş; sonra bu isimleri meleklerden sormuş. Melekler Allah'ın kendilerine öğrettiğinden başka bir şey bilemeyeceklerini arz etmişler. Allah'ın buyruğu uyarınca Âdem, bu isimleri meleklere bildirince; Allah, meleklere, bbilgisinden dolayı Âdem’i halîfe yaptığını söylemiştir. Bundan sonra meleklere, Âdem'e secde edip boyun eğmelerini buyurmuş, İblîs dışındaki melekler Âdem'e secde etmişlerdir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş