KÂFİRLERİ DOST EDİNMEK HAKKIN DA BİLGİ TALEBİ *** KIRAATLER ÜZERİNE PDF 
Salı, 20 Şubat 2018 00:00

KÂFİRLERİ DOST EDİNMEK HAKKIN DA BİLGİ TALEBİ

Değerli Süleyman hocam, yaratıcımız olan Rahman'ın hükümlerinde ifadesi kâfirlerle iş birliği yapmayın ve dost edinmeyin diyor... Bu sebeple; Devlet yöneticilerinin televizyon karşısına çıkıp kamuya karşı verdikleri demeçler de Putin dostumdur veya bazı Avrupalı dostlarımız gibi konuşmaları doğru mudur... Umarım O' nun rızası için bilgi verirsiniz...

Cevap: Değerli kardeşim, bir kere âyette kâfirleri dost edinmeyin değil, Yahudi ve Hristiyanları kendinize veli(yani koruyucu dost) edinmeyin, buyurulmaktadır. Kasıt Müslümanların onlara tam teslimiyetle bağlanmaları, âdeta onların himayesine sığınmaları demektir. Kastedilen de kötü niyetli, dıştan dost görünüp içlerinde Müslümanlara düşmanlık taşıyan kimselerdir. Hiçbir zaman Müslümanların, kendilerinden başkalarına teslim olmaları, onlara bütün sırlarını açmaları, onlara tam güvenleri doğru olmaz. Ama dünya şimdi küçüldü. Bu âyet, savunmak için gerektiğinde Müslüman olmayanlarla ittifak kurmalarına engel değildir. Veli edinmek başka şey, ittifak kurmak başka şeydir. Nitekim Hz. Peygamber (sav) de Medine'ye geldiği zaman Medine'nin yerlisi olan Yahudilerle ittifak kurmuştu. Dört Halife dönemlerinde de gayri Müslimlerle ittifaklar kurulmuştur. Ama her şeyin başında İslâm milletlerinin güveni gelir. Bugünkü şartlarda yapayalnız kalmak büyük tehlikedir. Çünkü düşmanlar zayıf gördüklerini derhal yutarlar. Keşke İslam ümmeti kendi kendine yeterli duruma gelmiş olsaydı.

 


 

KIRAATLER ÜZERİNE

Ben kıraat farklılıklarının tamamına ve farklı mushafların hepsine nasıl ulaşabilirim? Bu konuda ne yapmalıyım, nereye bakmalıyım...

Cevap: 11 Ciltlik "Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri" adlı Tefsirimizde her Surenin sonuna o suredeki bazı âyetlerin kelimeleri ile ilgili Kıraat farkları verilmiştir. Bunları incelersiniz. Ayrıca Ebu Davud'un oğlu'na ait Kitabu'l-Masahif vardır. Arthur Jaffry tarafından yayınlanmış bulunan bu eserde Çeşitli sahabilere atfedilen özel Mushaflardaki basit farklar gösterilmiştir. Bu eser çoktan yayınlanmıştır. Benim de henüz yayınlanmamış bulunan iki ciltlik Kıraat Kitabım vardır ama yayınlanmamış olan eser paylaşılmaz. Ayrıca kardeşim siz Arapça biliyor musunuz? Bilmiyorsanız böyle bir şeyin ardına düşmenizin amacı nedir? Eğer Arapça biliyor da bu konuda uzmanlaşmak istiyorsanız kendiniz araştıracak, konu ile ilgili kitapları bulacaksınız. Öyle derleme toplama ile bu iş olmaz. Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsirinin ön sözünü okursanız hayli malumat edinirsiniz.

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş