İNŞALLAH BU SON OLUR (3) PDF 
Perşembe, 15 Şubat 2018 00:00

İNŞALLAH BU SON OLUR (3)

(...dünden devam)

2) Müfessir ve fakîhlerin bir bölümüne göre âyetteki (ev) tahyîr için, bir bölümüne göre de beyân içindir. Tahyîr için olursa bu suçları işleyenlere, âyetin belirttiği cezalardan biri verilir. Yani devlet başkanı veya onun adına hüküm veren yargıç isterse suçlunun öldürülmesine, isterse el ve ayaklarının çapraz kesilmesine, isterse sürgün edilmesine karar verebilir.

3) "Ancak sizin onları yakalamanızdan önce tevbe edenler olursa bilin ki Allah, bağışlayan, esirgeyendir.” âyeti, yakalanmadan önce tevbe eden bu suçluların affe­dileceğini bildiriyor. Müfessirlere göre tevbe ile Allah'ın hakkı düşer, fakat kul hakkı düşmez. Şimdi bu suçlular, eğer insan öldürmüş ve yakalanmadan önce de tevbe etmişlerse, kan sahibi isterse kısâs yaptırır, isterse kātili affeder. Ancak bu kişilerin mutlaka öldürülmesi zorunluluğu, tevbe ile kalkar. Adam öldürmemiş, fakat mal gasbetmiş iseler, aldıkları mal geri alınır; elleri ayakaları kesilmez. Yakalandıktan sonra tevbe edenlerin durumu hakkında âyet bir şey söylemiyor. Müfessirlere göre bunlardan ceza düşmez, bunlar belirtilen cezalara çarptırılırlar.

Kur‘ân-ı Kerîm'in ifadesi geneldir, Müslüman kâfir herkesi kapsar. Nitekim Hz. Ebûbekir zamanında baş gösteren irtidâd olaylarında, Ebûbekir, tevbe edip yeniden İslâm’a dönenleri bağışlamış, ridde esnasındaki eylemlerinden ötürü onları cezalan­dırmamıştır.

İlk anda el ve ayağın çapraz kesilmesi çok ağır bir ceza gelebilir. Ancak belirt­tiğimiz gibi başka ıslâh metodu varken en ağır ceza uygulanmaz. Başka hiçbir ceza yarar sağlamazsa son çare olarak el ve ayak kesme cezası uygulanır.

Âyette belirlenen ceza, sadece Allah ve Elçisi’ne karşı savaşmanın değil, bununla birlikte bozgunculuk yapmanın, yani düzeni bozmanın, dehşet salmanın cezasıdır. Çünkü yüklemler birbirine (ve) edâtıyla bağlanmıştır. Bu edât, iki eylemi birlikte yapmayı belirtir. İşte hem devlete karşı savaşan, hem de terör yapan kimselere bu cezalardan biri uygulanır.

Amaç, toplum düzenini, can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Toplumdan terörü kaldırmak gerektiğinde ağır cezalara başvurmak zorunluğu doğar. Terörün yayıldığı birçok ülkede güvenlik güçleri, kendilerini savunmak, can güvenliğini sağlamak için eşkıyayı öldürmek zorunda kalmaktadırlar. Öldürmek hoş bir şey değildir ama öldüreni öldürmekten başka çare de kalmıyor. El kesmek, öldürmekten daha hafiftir. Çünkü birinde kişi hayatını tamamen yitirir, diğerinde sadece bir organını kaybeder.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş