SÂFFÂT SURESİ 147. ÂYET (2) PDF 
Perşembe, 08 Şubat 2018 00:00

SÂFFÂT SURESİ 147. ÂYET (2)

(...dünden devam)

147’nci âyetten sanki Allah'ın, Yunus'un kavminin ne kadar olduğunu bilmediği gibi bir anlam çıkabilir. Böyle bir şey düşünmek, büyük bir hatadır. Bu, üslûb gereğidir. Âhenk ve fâsıla icabı böyle ifade edilmiştir. Kur'ân'ın muhatabları için kavmin sayısı önemli değildir. Önemli olan, o halkın davranışlarından ibret almak ve onlar gibi kötülüklerden dönmektir.

Bu kıssa da Kalem Sûresinde zikredilir. Yûnus ve Enibyâ sûrelerinde de kıssaya kısaca işaret edilir. Burada biraz daha uzunca anlatılan kıssa, Kitabı Mukaddes'in Yunus Kitabında geçer. Tefsîrlerde uzun uzun anlatılan kıssa, Kitabı Mukaddes'ten alınmıştır. Kur'ân'ın, Yûnus hakkında anlattıkları, Kitabı Mukaddestekilerin özetidir. Şimdi biz Kitabı Mukaddes'in Yunus fıkrasını buraya özetle aktaralım:

"Amittay'ın oğlu Yunus'a Rabbin şu sözü geldi: Kalk Ninova(Musul)a git, o büyük şehre git ve ona karşı çağır. Çünkü onların kötülüğü benim önüme kadar çıktı. Fakat Yunus, Rabbin önünden Tarşiş'e kaçmağa kalktı ve Yafa'ya indi. Ve Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Navlununu verdi ve Rabbin önünden uzağa, Tarşiş'e onlarla beraber gitmek için gemiye bindi.

"Rab denizin üzerine büyük bir yel gönderdi. Gemi kırılacak gibi oldu. Gemiciler korkup Tanrıya yalvardılar, hafıflik olsun diye gemide olan şeyleri denize attılar. Yunus ise geminin anbarına binmiş uyuyordu. Gemi kaptanı ona yaklaşıp: 'Kalk, kendi Allah'ını çağır, belki Allah bizi anar da helâk olmayız' dedi. Herkes birbirine: 'Gelin kur'a çekelim, kimin yüzünden bu belâ başımıza geldi, bilelim' dediler. Kur'a çektiler, kur'a Yunus'a çıktı. O zaman dediler ki: 'Rica ederiz, bize bildir, üzerimizdeki bu belâ kimin yüzünden? Senin işin nedir? Nereden geliyorsun? Memleketin neresi? Ve hangi kavimdensin?'

"Yunus İbranî olduğunu ve başından geçenleri anlattı. Adamlar çok korktular. Rabbin önünden kaçmasını kınadılar ve: 'Deniz bize karşı yatışsın diye sana ne edelim?' dediler. Çünkü deniz git gide daha fırtınalı oluyordu. O da: 'Beni kaldırıp denize atın, çünkü benim yüzümden bu fırtınanın üzerinize geldiğini biliyorum' dedi. Fakat onlar karaya dönmek için kürek çektilerse de başaramadılar. Ve Rabbe yalvardılar: 'Âh ya Rab, yalvarırız bu adamın canından ötürü helâk olmayalım ve suçsuz kanı üzerimize yükleme...

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş