GÜNLÜK EVRAD OKUMA PDF 
Perşembe, 01 Şubat 2018 00:00

GÜNLÜK EVRAD OKUMA

Sayın hocam, Allah'ın selamı üzerimize olsun. 8 rek'at teheccüd, 3 rek'at vitr'den sonra Evrad-ı Bahaiyyeyi okuyordum. Fakat sağlam bir kaynak bulamadım. Her bulduğum kaynakta söz konusu evrad birbirinden farklı. Günümüzün moda deyimiyle "İslamcı araştırmacı yazar"lardan birisi de adı geçen evradın gerçekte olmadığını iddia ediyor ve böyle bir şey yok diyor. Sorularım:

1. Namazdan sonra Kuran'dan her gece kendime vird edindiğim sureleri okuduktan sonra evradı kudsiyeyi okuyorum. Bu hak mıdır, çeşitli faydaları olduğu söyleniyor doğru mudur?

2. Evradı okumaktan gayem kendimi, ailemi, milletimi ve hatta tüm dünyadaki müslümanların Allah C.C. tarafından korunmasıdır. Yani mal-mülk için okumu­yorum.

3. Yaptığım iş (evrad okuma ve evrad seçimi) yanlış ise ne okumalıyım. Allah'a emanet olun. Saygılarımla...

Cevap: Evrâd-i Bahaiyye yok değil, vardır ama bunu okumak ne farzdır ne de sünnettir. Çünkü bu evrad Peygamberimizin söylediği veya okuduğu bir vird değildir. Bahauddîn Nakşibend Hazretleri, çeşitli Peygamber dualarından ve büyüklerin dua­larından düzenlediği bir virddir. Zaten adı üstünde Evrâd-i Bahaiyye, Bahauddîn Nakşibend'in virdleri (duaları) demektir. Okursanız güzel bir duadır, münacattır, ni­yazdır. Okumazsanız günaha girmezsiniz. Din Kur'ân'ın ve Peygamber'in sözleri, emirleridir. Bağlayıcı olan bunlardır. Bu virdi ne maksatla okursanız okuyun, niyetinize göre sevap alırsınz. Cenabı Hak, kulun kendisi hakkındaki düşüncesine göre tecelli eder. Kudsî Hadiste: "Ben kulumun, benim hakkımdaki zannı üzereyim!" buyurulmuş­tur.

O virdi okumanız yanlış değil, güzeldir. Ama bunu sünnet olarak bilmek yanlıştır. Çünkü bu sünnet değil, bir büyüğün duasını okumaktır. Selef-i salihîn'in yol­larına uymak, onları taklidetmek yanlış değil, güzeldir. Siz isterseniz Hadis Mecmua­larında zikroluna Peygamber duâlarını derleyip okuyabilirsiniz. Bu konuda bizim "Açıklamalı Dua Mecmuamız" size yararlı olabilir. Ama Yeni Ufuklar Neşriyattan çıkan baskısı daha bilimseldir. Allah feyzinizi artırsın.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş