MÜSLÜMANLARIN DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 20 İCADI (2) PDF 
Pazartesi, 08 Ocak 2018 00:00

MÜSLÜMANLARIN DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 20 İCADI (2)

(...dünden devam)

KAHVE

 Icad Kahve

Rivayete göre Güney Etiyopya'nın Kaffa bölgesinde Arap bir çoban olan Halid, koyunlarının bir bitkiyi yedikten sonra canlandığını gördü. Halid bu bitkiden topladı ve götürüp kaynatarak içti.

İlk olarak geceleri uyanık kalıp çalışmak ya da dua etmek isteyen Sufi alimler tarafından kullanıldığı tahmin edilen kahve, ancak 1645 yılında Venedik'e ulaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki ilk kahve­haneyi ise bir Türk açtı.

KUBBE VE KEMER

 Icad KubbeVeKemer

Kubbe ve kemer şeklindeki yapılar İslam mimarisinin ürünüdür. Özellikle kubbe mimarisi konusundaki teknikler Avrupa'ya İslam bilginleri aracılığıyla taşınmıştır. İngiltere Kralı V Henry'nin sarayının mimarı da bir Müslümandı.

CERRAHİ ALETLER

Dünyada bugün kullanılan cerrahi aletlerin tümünün nihai dizaynları Endülüs Emevilerinden El-Zehravî'ye aittir. Neşter, kemik testereleri, göz ameliyatı makaslarının da aralarında bulunduğu 200 cerrahi alet modern tıpta da kullanılır.

Hayvan bağırsaklarından yaptığı iplikle attığı dikişlerin kendi kendine kaybolduğunu da Zehravi keşfetmiş ve yine hayvan bağır­saklarından ilk kapsülü yapmıştır. 13. yüzyılda İbn Nefîs de dolaşım sistemini tanımlamıştır.

RÜZGâR DEĞİRMENİ

Rüzgâr değirmeni ilk olarak İran'da keşfedilmiş ve Arap ülke­lerinde de geliştirilmiştir.

Avrupa'da ilk rüzgâr değirmeni bundan tam 500 yıl sonra kul­lanılmaya başlamıştır.

AŞI

İlk aşı da İslâm dünyasında geliştirildi. Çiçek aşısının Avrupa'da kullanılmasından 50 yıl önce Osmanlı'daki çocuklar Çiçek hastalığına karşı aşılanıyordu.

DOLMAKALEM

İlk dolmakalem de 953 yılında ellerini mürekkeple kirletmekten bıkan Mısır Sultanı'nın isteği üzerine icat edildi.

ALGORİTMA

Algoritma ve Trigonometri de İslam dünyasından Avrupa'ya gitti.

ÜÇ ÇEŞİT YEMEK

Ali İbni Nafi, Irak'tan İspanya'nın Cordoba şehrine geldiğinde Avrupa ilk kez bir öğünde üç çeşit yemek kültürüyle tanıştı.

İbni Nafi'nin menüsü çorba, ardından balık ya da et, onun da ardından meyve ve çerezden oluşuyordu. Avrupa'ya ilk cam bardaklar da bu dönemde geldi.

HALI

Halı da Müslümanlar tarafından Avrupa'ya taşındı. Halı dokuma­sındaki tekniklerin hemen hemen tümü de Avrupalılar tarafından Müs­lümanlardan alındı.

ÇEK

Modern banka çekinin kökeni de Araplarda kullanılan ve “sak” olarak adlandırılan bir kâğıttı. Araplarda eskiden kervan soygunları çok olunca uzak yerlerdeki mallarını insanlar küçük yazılı kâğıtlarla satmaya başladılar. Dokuzuncu yüzyılda Müslüman bir tüccar, Çin'de elindeki “sak”ları bozdurabiliyordu.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş