MESCİD-İ AKSÂ (المَسجِدُ الأقصَي) (1)
Salı, 26 Aralık 2017 00:00

MESCİD-İ AKSÂ (المَسجِدُ الأقصَي) (1)

(...dünden devam)

Uzak mescid anlamına gelen Mescid-i Aksâ'nın, Kudüs’te bulunan Süleyman ma‘bedinin adı olduğu, kamunun görüşüdür.

"İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, o da kendi aleyhinizedir. Son taşkınlığınızın zamanı gelince (yine öyle kullar göndeririz) ki, yüzlerinizi kötü duruma soksunlar (üzüntüden suratlarınızın asılmasına sebeb olsunlar) ve ilk kez girdikleri gibi yine Mescid'e (Kudüs'e) girsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler.“ (İsrâ: 50/7) âyetinde düşman istîlâsına uğrayıp tah­rîbedilen Mescid, Kudüs’teki Süleyman Ma‘bedi’dir. İsrâ 1. âyette anılan Mescid-i Aksâ’nın da, 7. âyette anılan Mescid (Süleyman Ma‘bedi) olduğu ve Hz. Peygamber’in, geceleyin Mescid-i Harâm’dan, Kudüs’e yürütüldüğü kanaati, büyük olasılıkla Hadîs derleme faaliyetlerinin başlatıldığı Eme­vîler döneminde kamuoyu haline getirilmiştir.

Arapların Kudüs adını verdikleri kente, eski yazarlar genellikle Beytu’l-makdis adını verirler. Bu isim, İbrânîce Béthemmißdaş kelimesinin çevirisi olup Süleyman ma‘bedi anlamına gelirdi. Sonra Kent için kullanıldı. Bu kent hakkında eskiler İlyâ adını da sık sık kullanmışlardır.

Beyt-i Makdis önce Buhtunnasır tarafından tahribedilmiş, sonra Fars Kralı Erdeşîr-i Behmen (Kurus) tarafından onarılmıştır. Kurus zamanında otonom bir hükûmet kurmuş olan Yahûdîler, Yunanlıların ve Romalıların idaresine geçmişlerdir. Neron’un halefi Ospasyanoş ve onun oğlu Titus tarafından Beyt-i Makdis ikinci kez tahribedilmiştir. Titus Yahûdîlere katliam uyguladı. Kaçıp kurtulabilen İsrâîloğulları, toparlanmağa başladılar. Nihayet Hıristiyanlığı kabul eden Bizans İmparatoru Konstantin’in annesi Eleni, Kudüs’e geldi. Hz. Îsâ’nın, çarmıha gerildiği söylenen yerde bir kilise yaptırdı, fakat biraz harap vaziyette bulunan Beyt-i Makdis ma‘bedini de tamamen yıktırıp burayı mezbele yaptırdı. İşte Hz. Ömer Kudüs’e gelince bu mezbeleyi temizletip bir bölümü üzerine yaptırdığı mescide Mescid-i Aksâ adı verilmiştir. Hz. Peygamber zamanında Kudüs’te Mescid-i Aksâ adıyla bilinen bir mescid yoktu.

Bazılarına göre Hz.Ömer'in buyruğuyla yapılanMescid-i Aksâ, vaktiyle Jüstinian tarafından yaptırılmış olan bir kilise idi. Sonraki dönem Arap yazarlarına görede bu câmi’i, Halîfe Abdu’l-Melik yaptırmıştır.

 

MescidiAksa

 

Kudüs’te Mescid-i Aksâ diye bilinen Ömer Câmii

 

(devamı yarın..)

Son Güncelleme: Pazar, 17 Aralık 2017 22:10
 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş